2014. január 15., szerda

Kreativitás-vetélkedő

Versenyfelhívás


Mottó: A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke

A PLÉBÁNIA évében a VI. erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedő a hagyományokhoz híven minden iskoláskorú gyereknek, fiatalnak próbál lehetőséget biztosítani kreatív képességeinek versenyszerű bemutatására 10 versenykategóriában (rajz, fotó, plakát, irodalom, szavalat, bábjáték/dramatizálás, rövidfilm, vokális és hangszeres zene, tánc és sport). A vetélkedőre Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János Plébánia szervezésében kerül újra sor, 2014. április 25-26-án.

Regisztráció
A vetélkedőre kétfordulós regisztrációval lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com email címen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. 2014. január 31-ig tart az előregisztráció. A jelentkezők számának függvényében készül el a költségvetés, s a lehetséges támogatások felmérése. Ezt követően a jelentkezők értesítést kapnak, hogy a szokásos regisztrációs díj (5 lej/versenyző) mellett a szállás és étkezési költségekhez milyen összeggel kellene, hogy hozzájáruljanak. Ezt követően 2014. február 28-án zárul a regisztráció megerősítése.

Programtervezet
A vetélkedő tervezett programja a következő:
2014. április 25 (péntek):
- versenyzők érkezése
- délután 3-tól vetélkedő
- este 7-től vacsora a vendégeknek
- vacsora után közös, összerázó tevékenység

2014. április 26 (szombat):
- reggeli a vendégeknek
- 9-től a szervezők, kísérő és felkészítő tanárok, zsűrizők közös találkozása
- 9,30-tól vetélkedők
- 13: ebéd
- 14-től vetélkedők
- 18: díjazási ünnepség – szentmise a Keresztelő Szent János plébániatemplomban, szentmise után díjak átadása

A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció után közöljük a jelentkezőkkel.

Részletes versenykiírás

Minden versenykategória célja a saját plébániáról, egy választott plébániáról, egy plébániai közösségről, vagy a verseny mottójának tematikájában készülő kreatív alkotások megjelenítése. Az alábbi versenykiírások az alapvető információkat tartalmazzák a versenykategóriákról. További részleteket a kategóriák zsűrizését az adott területnek megfelelő szakemberek dolgozzák ki. Ezeket a részleteket együtt az esetleges felmerülő kérdésekre adott válaszokkal a szervezők a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő tanáraikkal közlik.

Rajz: A plébánia életét, vagy annak egy mozzanatát ábrázoló, felismerhető alkotás. Személyenként egy alkotást lehet beküldeni, amely lehet grafika, vagy bármilyen technikával készült festmény. Minden alkotás hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát (osztályt), az iskola nevét, címét, a mű címét és a technikát, valamint az irányító tanár nevét.
Korcsoportok: I.- IV. osztály, V.-VIII. osztály, IX.-XII. osztály
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatását is. (max 20 sor)

Fotó: A fotókat a plébániai élet valamelyik mozzanata, vagy a verseny mottójában megfogalmazott üzenet kell ihlesse. A képek értékelésénél a téma kiválasztása, technikai megvalósítása és esztétikai értéke is pontozásra kerül. Legtöbb három darab (kb 20x30 cm, színes vagy fehér-fekete) képpel lehet jelentkezni. A képeket 30x40 cm (kemény) papírlapra ragasztva kérjük, szerző neve, osztálya és a kép címe feltüntetésével
Korcsoportok: I-IV, V-VIII és IX-XII osztályosok
Kivitelezés: egyéni.
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatását is. (max 20 sor)

Plakát: Egy A3-as méretű plakát megtervezése a verseny témakörében egy, a jelentkező által kiválasztott technikával (lehet számítógépes képfeldolgozás Photoshop, Corel Draw-ban vagy tempera, akril, pasztell.) Fontos szempont a kép és a szöveg szerves egységének a megteremtése.
Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: egyéni
Bemutatás: személyesen. Megjegyzés: aki személyesen nem tud jelen lenni, mellékel egy rövid bemutatását is. (max 20 sor)

Irodalom: Próza vagy vers helyben történő írása, megadott, plébániai közösséggel kapcsolatos szentírási történet vagy idézet alapján.
Korcsoportok és feladat: : II-IV (próza, levél), V-VIII (próza, levél, napló) és IX-XII (próza, levél, napló, monológ)
Kivitelezés: egyéni.

Szavalat: Egy vers elszavalása a zsűri által kiválasztott és a versenyzőkkel közölt repertoárból. Minden versenyző két verssel készül. További részleteket a szervezők a regisztráló versenyzőkkel közölnek.
Korcsoportok: I-II. osztály, III-V. osztály és VI-VIII. Osztály, IX-XII
Kivitelezés: egyéni

Dramatizálás/bábjáték: Szerepjátékkal bemutatni egy történetet a plébániai közösség vagy egy plébániai csoport belső életéből. A forgatókönyv lehet saját szerzemény is.
Korcsoportok: I-IV, V-VIII, IX-XII.
Kivitelezés: csoportos. Pontozásra kerül a díszlet eredetisége is.

Rövidfilm: Rövidfilmben (10-20 perc) bemutatni a saját plébániát, a plébánia életének, vagy a plébánián belül működő csoport életének egy-egy mozzanatát. Pontozásra kerül a hitelesség, az érthetőség, az objektivitás, az érdekesség, a filmezési effektusok, a kísérőzene, s hogy mennyire érte el a film a célját.
Korcsoportok: V-VII; VIII-IX és a X-XII. osztály.
Kivitelezés: nincs megkötés (a regisztrálókkal a zsűri közöl további részleteket)

Zene: Hangszeres vagy vokális egyéni vagy csoportos előadás, a plébániával, a plébániai közösséggel, vagy a verseny mottójával kapcsolatos ismert vagy egyéni szerzemény előadása.
Korcsoportok: 0-II, III-V, VI-IX, X-XII. Külön kerülnek értékelésre az egyéni és csoportos bemutatások
Kivitelezés: nincs megkötés

Tánc: A plébániai búcsúhoz, vagy az egyes liturgikus ünnepkörökhöz (Karácsony, Húsvét, Pünkösd) az adott plébániákon sajátosan jelen levő népszokások, népi játékok táncos előadása, a korcsoportnak megfelelő tánc formájában. Pontozásra kerül a hagyományos népi játék eredetisége, koreográfia, viselet és kivitelezés.
Korcsoportok: I-II, III-V, VI-VIII és IX-XII osztály
Kivitelezés: nincs megkötés
Megjegyzés: a regisztráló csoportok, személyek további részletes információkat kapnak/kérhetnek a zsűritől.

Sport: Stafétaverseny. A versenyzők 4 fős csapatokban jelentkezhetnek. Minden csapattag egy sporttevékenységet teljesít (távolugrás, gyorsfutás, kosárra dobás és akadályfutás), a staféta átadására csak a plébániával kapcsolatos teszt-jellegű feladatlap kitöltése után van lehetőség. A csapat teljesítményét a sport-gyakorlatok összesített eredménye és a feladatlapon elért pontszám alapján rangsorolja a zsűri. Az elméleti kérdés-csomagot a regisztrálók emailban kapják meg
Korcsoportok: III-V; VI-IX és a X-XII. osztály.

Kivitelezés: 4 fős csapatok 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése