2015. június 15., hétfő

Nyolcadikosok tanévzáró ünnepélye - 2015

2015. június 12-én délelőtt tartottuk a nyolcadikosok tanévzáró ünnepélyét. Idén három osztály ballagott el iskolánkból, egy magyar és két román anyanyelvű. Mindenkinek sok sikert kívánunk a közelgő vizsgákon!


Elbúcsúztak a nyolcadikosok! - 2015

2015. június 11-én délután került sor a VIII.C osztály búcsúztató ünnepélyére, amelyet lázas készülődés előzőtt meg. A VII. C és D osztályok tanulói díszítették fel a termet, és ünnepi műsorral is készültek. Ezután következett a nyolcadikosok búcsúja tanáraiktól, osztályfőnöküktől, diáktársaiktól és egymástól. Szüleiknek megköszönték a féltő és szerető gondoskodást.
Balás Éva aligazgatónő egy verssel búcsúzott a diákoktól:
Ornella Fiorini: Lányomnak

Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy szállj,
erőseket,
mint a karvalyé, hogy a szabadság
magasságában
könnyű szárnyalással
lebegni tudj,
és siklani
az élet színein át,
a csendben
meghallani a szelet,
és minden szót, melyből mesék születnek.
Emlékezz erre,
és élvezd a repülést
a tenger felett,
a fűszálakon át,
sőt - miért is ne?!-,
akár széttépett álmok között,
mert mindennek, még a zúzmara
jegének is értelme van.
Erős szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy leküzdd a távolságot,
a port, mely a szívedet szorítja,
és mindazt, mi aranynak látszik,
de amely valójában nem az.
Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
sűrű pelyheset,
hogy megóvjon, ha elvétenéd a repted,
és ha le is zuhansz,
ne essen bajod.
Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked,
de nem lehet,
mert csak te vagy, ki magadnak őket megteremtheted.

fordította Erdős Olga

2015. június 10., szerda

Búcsúztató ünnepély - VIII.C

A nyolcadik osztály tanulóinak búcsúztató ünnepélye 2015. június 12-én, pénteken 9. órakor kezdődik.
 Megmutatjuk a VII C és D osztályok tanulóinak készülődését!


Megünnepelték és díjazták a kiváló tanulókat

Csütörtökön délután a marosvásárhelyi építészeti szaklíceum dísztermében díjaztak 92 általános és középiskolás tanulót, akik kiváló eredményeket értek el a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen, a magyar tagozatos ökumenikus vallásversenyen, a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, az Implom József helyesírási versenyen, valamint a Kriza János ballada- és mesemondó versenyen.
Az ünnepséget a megyei tanfelügyelőség, Kiss Tünde, a magyar nyelv- és irodalom oktatásáért felelős tanfelügyelő első ízben szervezte meg, akinek munkáját lelkes magyar- és vallástanárok, valamint Illés Ildikó főtanfelügyelő segítette. Az ünnepség a Hatlyukasok pásztorfurulya-együttes előadásával és Pethő Rebeka fuvolajátékával kezdődött. Kiss Tünde tanfelügyelő hangsúlyozta, fontosnak tartották az ünnepség megszervezését, hiszen a kimagasló teljesítményt nyújtó diákok megérdemlik a nyilvános elismerést és díjazást. Eddig az okleveleket az iskolába küldték, ott adták át azokat, de most úgy gondolták, hogy így még nagyobb súlyt adnak az elismerésnek. A tantárgyversenyek célja minden esetben a tehetséggondozás, anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat, az anyanyelv szeretetének erősítése, a helyesírási ismeretek mérése, az általános műveltség fejlesztése és a vallásos nevelés erősítése. A diákok bizonyították, hogy szeretik az anyanyelvüket, az irodalmat és kultúrát, hogy elkötelezettek ápolásában és átörökítésében.
– Sose feledjétek Kányádi Sándor szavait: ,,Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv”. És folytatva a költő gondolatait:
,,Mi tehát egy nemzetnek a célja? Hogy az Isten által csak számára kiválasztott nyelvet az emberiség, az emberi lét legvégső határáig továbbvigye, gazdagítsa, gyarapítsa, éljen vele és benne, mindannyiunk örömére és Isten nagyobb dicsőségére. Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, magyarul tanulunk” – hangzott el a díjátadó ünnepségen.
Magyar nyelv- és irodalomból 74 diákot, a vallásversenyek győztesei közül 18 tanulót díjaztak évfolyamonként és versenykategóriánként.
Kiss Tünde tanfelügyelő és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes külön megdicsérte a vidéki iskolák diákjait, akik a szórványban, kisebb településeken ugyanolyan kimagasló eredményt érnek el, mint a marosvásárhelyi jó hírű iskolákéi. Ezzel azt kívánták hangsúlyozni, hogy a falusi iskolákban is minőségi oktatás folyik, s azzal, hogy településükön tanulnak, az ottani közösséget, az ottani iskolát erősítik és tartják fenn. A felkészítő tanároknak külön elismerés járt, akiknek munkája nélkül nem ünnepelhettünk volna ennyi ügyes gyermeket és fiatalt.
 Mivel a névsor nagyon hosszú, csak azoknak a diákoknak a nevét soroljuk fel, akik a Mikes Kelemen magyar nyelv- és irodalomversenyen a megyei mellett az országos szakaszon is kimgasló eredményt értek el: Adorján Sára, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum V. osztályos tanulója – Soós Katalin tanítványa – első lett, Fülöp Dorottya, XI. osztályos bolyais diák – Murvai Éva Imola tanítványa – II. helyezett, továbbá Tőkés Anna-Erzsébet, a Deák Farkas Általános Iskola VIII. osztályos tanulója – Nagy Imre tanítványa – harmadik díjat nyert. A Maros megyei diákok közül ketten kaptak dicséretet az országos szakaszon: a VII. osztályos Molnár Nóra, a Bernády György Általános Iskola diákja, Ionescu Judit tanítványa és Kali Anna, a Marosludasi 1-es Számú Általános Iskola diákja, Dudás Adél tanítványa.
A rendezvényt a Maros Megyei Tanfelügyelőség, a Comenius Alapítvány, a szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság, ifj. Molnár Dénes és családja, valamint a TimKo pékség támogatta.

Mezey Sarolta
Népújság, 2015. június 7.

Színek - IV.C

Ibolyák

Virágok - II.D