2013. június 28., péntek

Felvételi opciók megjelölése - nyolcadikosok

Pénteken, 2013. július 5-én reggel 9 órától megkezdődik az opciók megjelölése a beiratkozási lapokon az iskolában. Ezt a tevékenységet a diákok és szüleik végzik az osztályfőnökök jelenlétében.
Az iskola titkárságán pedig felvehetők a líceumokba való beiratkozáshoz szükséges iratok: V-VIII. osztályos anyakönyvi kivonat és a képességvizsga (országos értékelés) jegyeit tartalmazó igazolás.

Szombaton, 2013. július 6-án kerül sor a beiratkozási lapokon való adatok bevitelére a számítógépes adatbázisba a Liviu Rebreanu Gimnáziumba az alábbi időpontokban:

8-9 óra : VIII.A
9-10 óra: VIII.B
10-11 óra: VIII.C
11-12 óra: VIII.D

Eredmények - Képességvizsgák

A Maros Megyei Tanfelügyelőség rendelete alapján a képességvizsgák eredményeit  2013. június 29-én, szombaton délután függesztik ki 15:55 órakor az iskolában.

http://www.edums.ro/394728062013.pdf

2013. június 24., hétfő

Évzáró - ballagás

2013. június 21-én tartottuk iskolánkban a VIII. osztályosok ballagását és a tanévzáró ünnepélyt.
A legjobb eredményeket elért tanulók:  
VIII.C
1. Péterfi Orsolya 10 - I.díj
2. Bálint Orsolya Andrea és Kapusi Dorottya 9,83 - II. díj
3. Dénes Anita 9,73 - III.díj
4. Kluzsán Kriszta 9,63 - dicséret

VIII.D
1. Magyari Mátyás 10 - I. díj
2. Asztalos-Balásy Dániel 9,88 - II.díj
3. Bányai Attila 9,69 - III.díj
4. Checicheş Tamara 9,63 - dicséret
5. Oprişor Kriszta-Beáta 9,61 - dicséret

Az idei évfolyamelső Magyari Mátyás volt, 9,99-es átlaggal ( V-VIII ).
Külön díjban részesült Dénes Anita, aki a Mikes Kelemen magyar anyanyelv és irodalom tantárgyverseny megyei és országos szakaszán első helyezett lett.


Ballagas - slideshows

Gratulálunk minden kedves diákunknak  és sok sikert kívánunk a líceumi felvételihez!

2013. június 20., csütörtök

Tanévzáró ünnepély

Iskolánkban 2013. június 21-én, pénteken 10 órakor kezdődik a tanévzáró ünnepély.

Országos képességfelmérő vizsgák

A megmérettetés június 25-én a román nyelv és irodalom írásbelivel veszi kezdetét, június 26-án anyanyelvi írásbelivel folytatódik, 27-én pedig matematikából méretnek meg az általános iskolát végzők. Az első eredményeket június 29-én függesztik ki (16 óráig), ugyanazon a napon 20 óráig lehet benyújtani a fellebbezéseket. A végleges eredményeket július 3-án teszik közzé. A vizsgák menetét az idén is videokamerákkal fogják rögzíteni. A diákok beiratkozása a IX. osztályba július 5 és 9 között fog zajlani. A speciális oktatásra július 11. és 13. között iratkozhatnak fel a diákok. Az első számítógépes leosztásra a középiskolákba július 16-án kerül sor. Július 25-én szervezik meg a második leosztást azon diákok számára, akik nem vettek részt az első leosztáson, míg a harmadik szakasz szeptember 5. és 6. között zajlik.

2013. június 17., hétfő

2013. június 14-én került sor iskolánkban a VIII.C osztály búcsúztató ünnepélyére, amelyet a VII.C osztály szervezett meg.


Búcsúztató VIII.D

2013. június 13-án tartották iskolánkban a VIII. D osztály búcsúztató ünnepélyét. A diákok részéről a VII.D osztály búcsúztatta a végzősöket.

2013. június 5., szerda

Felhívás Teleki Virág Természetvédelmi szaktáboron való részvételre V-VIII. osztályos diákoknak

A szovátai Teleki Oktatási Központ idén is megrendezi „Teleki-virág természetvédelmi tábor”-t, V-VIII. osztályos diákok számára. A táborozás 2013. június 27-30. között zajlik Szovátán, a Teleki Oktatási Központhoz tartozó Teleki kertben.
-   A táborozáson való részvételre egy rövid (max. 5 oldal) dolgozat megírásával lehet benevezni. Egy dolgozatnak max. 2 szerzője lehet. Választható témák: A vitaminok és az ember, Légköri szennyezés, Zajszennyezés.
A tanulmányokat 2013. június 19-i határidővel az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni:
Az írások formai követelményei:
Címlap: a szerző(k) nevét, osztályát, címét, telefonszámát,  e-mail címét; az iskola címét, telefonszámát,  valamint a vezető tanár nevét (amennyiben indokolt) kérjük feltüntetni.
Szöveg: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkihúzás, 1,5-es sorköz; fejezetek címe: 14-es betűméret, vastagított, tartalomjegyzék feltüntetése a dolgozat elején ajánlott. Az idézett könyv, honlapcím feltüntetése minden idézet esetében kötelező, külön irodalomjegyzéket a dolgozat végén kell feltüntetni. Interneten elérhető forrásmunka esetén a teljes webcím, elérés dátuma is feltüntetendő.
Minden résztvevőnek június 22-ig értesítést küldünk, a nyertesek névsorát pedig honlapunkon is közzétesszük (www.tok.ro).
A táborozáson az értékelő tanárok által legjobbnak rangsorolt dolgozatok szerzői vehetnek részt (a dolgozat minden szerzője).
A táborban folyó tevékenységek:
  • Szakmai programok
  • Terepgyakorlatok/ Kirándulás
  • Környezetvédelmi játékok
  • Szórakoztató programok
A táborban való részvétel ingyenes az első tíz csapat számára.
További információk az sz_hunor@yahoo.com címen kérhetőek.

„SEGÍTHETEK?” – MOL TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM - 2013

8-18 év közötti tehetséges fiatal sportolók és művészek részére

Szervező: A Közösségért Alapítvány 
Támogató: MOL Románia Petroleum Products
Pályázhatnak: 1995 január 1. és 2005. december 31. között született romániai általános és középiskolás diákok, diákcsapatok, iskolai egyletek, együttesek, amelyek sport-, illetve művészeti tevékenységüket Romániában fejtik ki

Egy pályázó legtöbb 10.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet:
  1. olyan eszközök beszerzéséhez, amelyek a pályázó sport-, illetve művészeti teljesítménye fokozásához szükségesek.
  2. útiköltség-térítéshez annak érdekében, hogy a pályázók országos és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, koncertekre, valamint felkészítő táborokba jussanak el.
A pályázat benyújtható: 2013. május 9. és június 15. között
A támogatás területe: Sport és Művészet (valamennyi ágazat) 
A támogatás összértéke: 290.000 lej, amelyből 160.000 lej a sport kategóriában, 80.000 lej a művészeti kategóriában és 50.000 lej a 18 év fölöttiek számára
A program részletes bemutatása (tájékoztató, pályázati forma­nyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon található meg.

András Imre
-- 
Fundația Pentru Comunitate
0755-045699