2019. szeptember 9., hétfő

Évnyitó ünnepély- 2019.IX.9.
Tisztelt meghívottak, kedves szülők, kedves gyerekek és kedves kollégák!

Egy aránylag hosszú és élménydús vakáció után újra itt vagyunk, hogy ünnepélyes keretek között megkezdjük az új tanévet!

A 2019/2020-as tanévben iskolánkban 20 elemi és 16 felső tagozatos osztály indul, összesen 852 diákkal.

Az újonnan induló négy előkészítő osztály tanítónői: Moldovan Mirela, Gabor Alina, Márton Izabella si Moldovan Leila.

A cikluskezdő ötödik osztályokban az osztályfőnökök: Muntean Ioana V.A, Marin Ioana V.B, Ionescu Judit V.C  és Kádár Andrea Noémi az V.D osztályban.

A mai tanévnyitó különösen fontos esemény az előkészítős diákoknak, hiszen ma fognak találkozni első alkalommal diáktársaikkal.

Kedves előkészítős diákok, szerettel köszöntünk titeket és a kedves szülőket is. Kívánjuk, hogy érezzétek jól magatokat iskolánk falai között és pár év múlva az életre jól felkészült diákokként hagyjátok el iskolánkat!

Minden kezdetben jelen van a remény is.

Ezt a tanévet is tervekkel és reményekkel kezdjük. Szeretnénk javítani, szépíteni, jobbá tenni iskolánkat, egy olyan hellyé, ahol mindenki jól érzi magát.

Kedves szülők! Minden tervünkhöz szükségünk van az Önök ötleteire, javaslataira. Kérjük, ebben az évben is legyenek mellettünk, próbáljuk meg közösen javítani iskolánkban az oktatás minőségét, színvonalát!

Kedves diákok!

Fontos lenne megértenétek az iskola lényegét és szerepét, hogy nem az iskolának, hanem önmagatoknak tanultok. Minden perccel, melyet tanulásra fektettek, fejlődtök, fejlődik a személyiségetek és megjelennek a nevelés alapértékei, mint a tisztelet, elfogadás, kitartás.

Kedves Kollégák,

Kívánok egy eredményekben gazdag tanévet mindnyájatoknak, erőt, egészséget, hogy oktathassátok, nevelhessétek továbbra is diákjainkat!

Mindenkinek sikeres tanévet kívánok! 

Stimati Părinți, stimati Invitati, Dragi Copii, Dragi colegi,


După o vacanță lungă și plină de experiențe ne aflăm astăzi la începutul unui nou an școlar.

În anul scolar2019/2020 vom avea 20 de clase la nivel primar și 16 clase la ciclul gimnazial, în total 852 de elevi. Patru clase pregătitoare cu 96 de elevi vor începe cu doamnele învatatoare: Moldovan Mirela, Gabor Alina, Márton Izabella si Moldovan Leila.

La ciclul gimnazial vor fi diriginți doamnele profesoare: Muntean Ioana, cls. A V.-a A. Marin Ioana, clasa a V.-a B, d.na prof Ionescu Judit la clasa a V.-a C și d.na profesoara Kádár Andrea Noémi la clasa a V.-a D.
Ziua de astăzi pentru unii dintre noi are o semnificație deosebită, deoarece astăzi vor trece pentru prima dată pragul școlii, astăzi vor avea prima oră cu colegii de clasă si cu doamna invatatoare. Dragi elevi din clasele pregatitoare si dragi parinti, vă dorim bun venit, să vă simțiți bine între pereții acestei școli și peste câțiva ani buni să ieșiți de aici foarte bine pregătiți pentru viață.
Un început înseamnă totdeauna și speranță. Pornim și în acest an școlar cu mult optimism, cu dorința de a schimba în bine, cu dorința de a fi mai buni.
Dorim să oferim educație de calitate, să oferim un loc unde elevii să se simtă bine și să învețe cu drag. Dragi părinti! La realizarea acestor obiective avem nevoie de un adevărat parteneriat cu Dumneavoastră. Vă invităm să fiți alături de noi și în acest an școlar, să veniți cu idei, cu propuneri pentru a crește calitatea actului educativ din școala noastră.
Dragi elevi!
Vă dorim să înțelegeți esența și rolul școlii, valorile unei educații adevărate: respectul față de cei din jur, toleranță, perseverență. Invățați, studiați pentru voi, pentru dezvoltarea personalității voastre, pentru a vă pregăti căt mai bine pentru viață!
Dragi colegi,
Sperăm să avem cu toții un an școlar bogat în rezultate, vă doresc să aveți sănătate, putere de muncă pentru a-i duce acești copiii pe tărămul cunoașterii.
Vă doresc tuturor un an școlar cu multe împliniri și multe bucurii!
Mulțumesc foarte mult!
 


2019. szeptember 7., szombat

A 2019-2020-as tanév szerkezete

A Hi­va­ta­los Köz­löny­ben meg­je­lent mi­nisz­te­ri ren­de­let sze­rint a kö­vet­ke­ző tan­év egy 15 he­tes első fél­év­ből és egy 20 he­tes má­so­dik fél­év­ből áll. A leg­fon­to­sabb vál­to­zás az idei tan­év­hez ké­pest, hogy meg­szű­nik a feb­ru­á­ri sze­mesz­ter­kö­zi va­ká­ció, a má­so­dik fél­év a há­rom­he­tes téli va­ká­ció után, ja­nu­ár­ban kez­dő­dik.
Az első fél­év szep­tem­ber 9-én kez­dő­dik és de­cem­ber 20-án ér vé­get. Ok­tó­ber 26. és no­vem­ber 3. kö­zött az óvo­dá­sok és ele­mi­sek va­ká­ci­ó­ra men­nek, a há­rom­he­tes téli va­ká­ció pe­dig fél­év­kö­zi va­ká­ci­ó­vá ala­kul át, erre 2019. de­cem­ber 21. és 2020. ja­nu­ár 12. kö­zött ke­rül sor.
A má­so­dik fél­év 2020. ja­nu­ár 13. és jú­ni­us 11. kö­zött tart. A ta­va­szi va­ká­ci­ó­ra áp­ri­lis 4. és áp­ri­lis 21. kö­zött ke­rül sor, a nyá­ri szün­idő jú­ni­us 12-én kez­dő­dik. A vég­zős kö­zép­is­ko­lás di­á­kok­nak 2020. má­jus 29-én ér vé­get a ta­ní­tás, a nyol­ca­di­ko­sok­nak pe­dig jú­ni­us 5-én.
Az Is­ko­la más­ként he­tet a 2019. ok­tó­ber 7. és 2020. má­jus 29. kö­zöt­ti pe­ri­ó­dus­ban kell az is­ko­lák­nak meg­szer­vez­ni­ük.

Iskolánkban az Iskola másként hetet 2020. május 4-8. között tartjuk.
Az új tanév 35 tanítási hétből áll majd, és két félévre tagolódik: az első 2019. szeptember 9-én kezdődik és december 20-áig tart, a második 2020. január 13-án kezdődik és június 12-én ér véget.A tizenkettedik osztályosok számára 2020. május 29-én ér véget a tanév, a nyolcadikosoknak pedig június 5-e lesz az utolsó tanítási nap. Az oktatási miniszter által jóváhagyott tanévrend szerint a vakációk időpontjai a következők: téli vakáció - 2019. december 21. - 2020. január 12.; tavaszi vakáció: 2020. április 4-21.; nyári vakáció: 2020. június 13. - szeptember azon napja, amikor elkezdődik a 2020-2021-es tanév. Az elemi osztályok tanulói, illetve az óvodások vakáción lesznek továbbá a 2019. október 26-a és november 3-a közötti héten is. A másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgái jövő év május 11-e és 28-a között zajlanak majd. Újdonság, hogy a 2020-2021-es tanévtől csak azok a nyolcadikot végzett diákok tanulhatnak tovább líceumi osztályban, akik részt vettek a képességfelmérő vizsgán, és a felvételijegyük legalább 5-ös. - a Maszol.ro portálról
Az új tanév 35 tanítási hétből áll majd, és két félévre tagolódik: az első 2019. szeptember 9-én kezdődik és december 20-áig tart, a második 2020. január 13-án kezdődik és június 12-én ér véget.A tizenkettedik osztályosok számára 2020. május 29-én ér véget a tanév, a nyolcadikosoknak pedig június 5-e lesz az utolsó tanítási nap. Az oktatási miniszter által jóváhagyott tanévrend szerint a vakációk időpontjai a következők: téli vakáció - 2019. december 21. - 2020. január 12.; tavaszi vakáció: 2020. április 4-21.; nyári vakáció: 2020. június 13. - szeptember azon napja, amikor elkezdődik a 2020-2021-es tanév. Az elemi osztályok tanulói, illetve az óvodások vakáción lesznek továbbá a 2019. október 26-a és november 3-a közötti héten is. A másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgái jövő év május 11-e és 28-a között zajlanak majd. Újdonság, hogy a 2020-2021-es tanévtől csak azok a nyolcadikot végzett diákok tanulhatnak tovább líceumi osztályban, akik részt vettek a képességfelmérő vizsgán, és a felvételijegyük legalább 5-ös. - a Maszol.ro portálról
Az új tanév 35 tanítási hétből áll majd, és két félévre tagolódik: az első 2019. szeptember 9-én kezdődik és december 20-áig tart, a második 2020. január 13-án kezdődik és június 12-én ér véget.A tizenkettedik osztályosok számára 2020. május 29-én ér véget a tanév, a nyolcadikosoknak pedig június 5-e lesz az utolsó tanítási nap. Az oktatási miniszter által jóváhagyott tanévrend szerint a vakációk időpontjai a következők: téli vakáció - 2019. december 21. - 2020. január 12.; tavaszi vakáció: 2020. április 4-21.; nyári vakáció: 2020. június 13. - szeptember azon napja, amikor elkezdődik a 2020-2021-es tanév. Az elemi osztályok tanulói, illetve az óvodások vakáción lesznek továbbá a 2019. október 26-a és november 3-a közötti héten is. A másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos tudásfelmérő vizsgái jövő év május 11-e és 28-a között zajlanak majd. Újdonság, hogy a 2020-2021-es tanévtől csak azok a nyolcadikot végzett diákok tanulhatnak tovább líceumi osztályban, akik részt vettek a képességfelmérő vizsgán, és a felvételijegyük legalább 5-ös. - a Maszol.ro portálról

2019. szeptember 2., hétfő

Tanévnyitó ünnepély - 2019-2020-as tanév

A Dr. Bernády György Általános Iskola tanévnyitó ünnepélye 2019. szeptember 9-én reggel 9 órakor kezdődik az iskola A épületének udvarán. Szeretettel várunk mindenkit!


2019. július 8., hétfő

Járd végig!

Iskolánk hetedik D és E osztálya Magyarországra kirándult a "Járd végig!" projekt keretében 2019. június 19-22. között. Bartos Honorea és Molnár Enikő osztályfőnökök mellett a diákokat elkísérte Simon Imola-Zsuzsánna vallástanárnő és Szőcs-Adorjáni Mária tanítónő. A projektben részt vett a Művészeti Líceum rajz szakos osztálya is Balogh Erika osztályfőnök és Cseh Ágnes tanítónő kíséretében.
A szállást Kiskőrösön az Imperial Hotelben biztosították 2-3 és 4 ágyas szobákban. A napi tevékenységeket a hotel melletti strandon zártuk fürdéssel és napozással. Szép és tartalmas programokon vettünk részt Schäffer Beatrix szervezőnek köszönhetően.
Meglátogattuk Petőfi Sándor Szülőházát és a Petőfi Múzeumot Kiskőrösön, a Hadtörténeti Múzeumot Kecelen, szép napot töltöttünk a Lovastanyán Lajosmizsén és fagyiztunk Soltvadkerten. A projekt célja, hogy a határon túli magyarok élményeket és tapasztalatokat szerezzenek Magyarországon, megvalósult. Egyik diák megfogalmazása szerint, meg sem érdemeltük azt a sok szépet és jót, amellyel elhalmoztak bennünket.
Köszönjük a projekt szervezőjének, Schäffer Beatrixnak a sokszínű programot, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának a kirándulás anyagi feltételeinek biztosítását!
Köszönjük Dr. Kupán Edith igazgatónőnek a projekt megpályázását!