2014. november 10., hétfő

Őszi Kompót Bál

Mivel a szüreti időszak lassan a végéhez ér, ezért szeretettel meghívjuk a Dr. Bernády György Általános Iskola kedves felső tagozatos tanulóit és tanárait iskolánk Őszi Báljára. Idén abban tér el előző éveink báljaitól, hogy diákjaink szőlő helyett befőttessel kell díszítsék asztalaikat.
A bál kezdetén minden osztály egy 5 perces előadást fog bemutatni, amit ének, tánc vagy jelenet formájában lehet majd előadni. Az osztályok produkcióját érdekes játékok fogják követni, a legvégén pedig rongyosra táncolhatják cipőjüket.
Jó lenne, ha mindenki hozna magával saját házi készítésű kompótot, süteményt, illetve innivalót, amit osztálya asztalán helyez majd el. Fogják pontozni a feldíszített asztalokat is.
Őszi Bálunk 2014.11.15-én 2 órától a Deus Providebit házban veszi kezdetét.

Szeretettel várunk mindenkit!

I. C osztály

1.Ács Zalán Márk
2.Balogh Tamás
3.Banga Fülöp Erika Jessica
4.Benkő Nimród
5.Biró Norbert Roland
6.Elek Roland Edvárd
7.Fail Erwin Attila
8.Farkas Gyopár
9.Fábián Alexandru
10.Gálicz Alexandra
11.Györffy Norbert
12.György Nikolett
13.Kántor Kriszta
14.Kelemen Barbara
15.Kiss Iringó
16.Kusztos Dániel
17.Lunka Barbara Klementina
18.Márton Madaras Csenge
19.Moldován Erik Csaba
20.Nagy Alexandra Barbara
21.Nagy Timea
22.Nagylaki Andrea
23.Orbán Vivienn
24.Pap Zoltán
25.Soós Gellért
26.Szántó Roland Ernest
27.Troznay Tamás Trisztán
28.Tussai Andrea
29.Zöld Tamás

Tanító: Márton Izabella

I. D osztály

1. Angyal Nimród Dániel
2. Bakos Dalma
3. Bata Dávid-Zsolt
4. Csenteri Balázs
5. Csiki Boglárka
6. Dálya Ákos Dániel
7. Ercse Tamás
8. György Karla-Krisztina
9. Hints Botond
10.Jánosi Bíborka
11.Kádár Kusid -Kálmán
12.Keresztes Tamás
13. Kövesdi Áron
14.Kui Bernadette
15.Kuti-Szente Hanna-Tamara
16.László Nimród
17.Martina Boróka
18.Moldován Gellért
19.Molnár Attila
20.Mózes Anita
21.Nagy Maya-Nicole
22.Nagy Péter
23.Pálosi Adél-Bernadett
24.Ráduly Eszter
25.Sántha Emilia-Nóra
26.Székely Gábor
27.Váradi Réka
28.Veres István-Márk
29.Weber Gina-Claudia
30.Zelinka Anna

Tanító: Moldován Leila-Hava

2014. október 25., szombat

Bernády Vetélkedő 2014

Csapatmunka Bernády szellemében Díjazták a diákvetélkedő legjobbjait

Tehetséges gyermekek jutalmazásával kezdődött a városépítő polgármester emlékére tizenhetedik alkalommal szervezett Bernády Napok rendezvénysorozat. Közel száz, nem csak marosvásárhelyi diák érkezett tegnap felkészítő pedagógusa kíséretében a Bernády Házba a Marosvásárhely Bernády György főispánsága idején című, háromfős diákvetélkedő eredményhirdetésére.
A versenyre 30 csapat nevezett be ötletesebbnél ötletesebb pályamunkákkal, makettekkel, pannókkal, rajzokkal – ezek egy részét ki is állították a szervezők –, illetve kisfilmekkel.
 – A nagy létszám miatt szóbeli kikérdezésre nem kerül sor – jelentette be Nagy Miklós Kund, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány alelnöke, majd Borbély László elnök szólt a versenyzőkhöz.
 – Ez a diákvetélkedő számunkra talán a rendezvénysorozat legfontosabb mozzanata. Az a legfontosabb számunkra, hogy ti, gyerekek, tudjátok, ki volt Bernády, és példakép legyen a számotokra. Nem hittem volna, hogy ennyi ügyes, tehetséges fiatal van itt, akik nagyon kemény munkával ilyen értékes munkákat készítenek – mondta az alapítvány elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a számos alkotáson megjelenített Kultúrpalota építése ezelőtt száz évvel kezdődött, és körülbelül két év alatt be is fejeződött.
Az eredményhirdetés előtt Nagy Miklós Kund bemutatta a pályamunkákat értékelő bizottságot. A zsűri tagjai Simon György magyar szakos tanár, Hunyadi Mária képzőművész, Fodor János és László Lóránt történészek, illetve Erőss László filmes szakember voltak. – Elsősorban a csapatok kreativitását vettük figyelembe – jegyezte meg Nagy Miklós Kund, majd átadta a részvételért járó okleveleket, azt követően pedig a dicséreteket, különdíjakat és díjakat. A makettkészítők közül a marosvásárhelyi George Coşbuc iskola Bernády városkutatók nevű csapata – Kondert Zsuzsanna, Besenyei Dorottya és Miklós Blanka – dicséretben részesült, ugyanazon tanintézet Bernády utódai nevű csapata – Kecskés Dávid, Osváth Noémi és Szövérfi Adrienne – pedig különdíjat kapott. Pannó kategóriában kreativitásdíj járt a képeket kísérő ötletes szövegekért a Dr. Bernády György Általános Iskola Manók csapatának – Gál Angyalka, Király Renáta, Oláh Orsolya –, a Művészeti Líceum Bernády Mix csapata – Binder Pálma Krisztina, Papp Tessza Xénia, Gombócz Nóra Zsuzsanna –, illetve a George Coşbuc iskola Bernády testvérek csapata – Adorjáni Andrea, Bélteki Antónia, Márton Krisztina – dicséretet kapott. Harmadik díj járt a Bernády György iskola Kultúrpalota nevű csapatának – László Zsuzsa, Demeter Boglárka, Molnár Nóra –, a Tudor Vladimirescu Általános Iskola csapata – Mátyás Andrea Gabriella, Kotirlan Ágnes, Győrfi Kriszta – második díjat kapott, első helyezett pedig a Talpraesett katonák csapat, a Művészeti Líceum három ötödikes diákja – Szakács Jenő Rolland, Szakács Csaba Samu, Tóth Róbert Levente – lett.
Bernády szobrának elkészítéséért Nagy Adél, az Ákosfalvi Általános Iskola ötödikese Bernády-díjat, a Kultúrpalotát megjelenítő festményért a harasztkeréki Székely Anett hatodikos diák különdíjat kapott. Filmkategóriában az általános iskolások és a középiskolások közül is került ki díjazott. A marosvásárhelyi Mihai Viteazul iskola Kreatív csapata – Magyari Dávid, Pál Hunor, Simonfi Csaba, Szigeti Hunor – dicséretet kapott, a Nicolae Bălcescu iskola MaKrónika csapata – a nyolcadikos Kupán Mátyás, Makkai Orsolya és Szegedi Botond – első helyezett lett. Művészi hatású alkotásáért az Elektromaros Iskolaközpont HTN csapata – Abodi Norbert (XII. osztály), Doczi Hunor és Molnár Tamás (XI. osztály) – szintén első díjat érdemelt ki. Az eredményhirdetés után Erőss László gratulált a szép képi világot megjelenítő alkotásokhoz, majd az egybegyűltek a két első díjas csapat filmjét tekinthették meg. Nagy Székely Ildikó

2014. október 7., kedd

Iskolai fegyelmi szabályzat - 2014.Şcoala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy” Tg-Mureş


Nr. 2281  din 08.10.2012                             

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
I. Exercitarea calităţii de elev:

1)    Calitatea de elev al şcolii se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul şcolii.
2)    Elevii care nu se află în clasă (fără justificare) la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi absenţi la ora respectivă.
3)    Absenţele puse elevilor care au întârziat la lecţii din motive obiective, se motivează la sfârşitul orei de către profesorul respectiv.
4) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu   acte legale, sunt considerate motivate.
5)    Motivarea absenţelor se realizează de către învăţător/diriginte pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar;
c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată  directorului unităţii, fără a se depăşi 5 zile pe semestru
 Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului prevăzut în prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate
 Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

 

II. Drepturile elevilor


Art1.
(1) Toate activitatăţile organizate în unitatea de învăţământ trebuie să se desfăşoare în spiritul respectului faţă de personalitatea şi demnitatea elevilor
(2) Nici o activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor.
(3) Elevul sau, după caz, reprezentantul său legal, are dreptul de a contesta modalităţile şi rezultatele evaluării. Contestaţia se adresează cadrului didactic respectiv, care are obligaţia de a motiva/justifica modalitatea de evaluare şi rezultatele acesteia. În situaţia în care argumentele nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/reprezentantul său legal se pot adresa directorului unităţii şcolare, care, pentru soluţionarea contestaţiei, va desemna profesori de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
(4) Elevii  beneficiază de învăţământ gratuit.
(5) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material şi financiar pentru studii, acordate de bănci, în condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe elevii care obţin performanţe, rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară.
(6) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.
(7) Conducerea şcolii va pune gratuit, la dispoziţia elevilor, bazele materiale şi bazele sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

(8) În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun, pe baza carnetului de elev, vizat la zi.
(9) Elevii şcolii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară.
(10) Elevii din învăţământul obligatoriu primesc gratuit manuale şcolare.

Art.2

(1) În şcoală se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanţii elevilor de la fiecare clasă.

(2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de conducerea  unităţii de învăţământ şi care este anexă a regulamentului intern.
(3) Consiliul elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a V-a – a VIII-a pentru a participa la şedinţele  Consiliului de administraţie al şcolii.

Art.3

(1) Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de şcoală
(2) Elevilor din Şcoala Generală Nr.2 le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se  organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii  noastre de învăţământ.
(3) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin. (2) din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora.
(4) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului. Aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor.
(5) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ  contravine principiilor susmenţionate, directorul şcolii poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi.
(6) În Şcoala Generală Nr.2, libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare , precum şi emisiuni de radio proprii, este garantată. conform legii.
(7) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii, emisiuni conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora.

III. Îndatoririle elevilor


1.     Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară.
2.     Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară; regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; normele şi tehnica securităţii muncii şi P.S.I; normele de protecţie civilă; normele de protecţie a mediului.
 1. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară
 2. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, care va fi prezentat la solicitarea cadrelor didactice sau a personalului şcolii, şi asigură accesul în incinta şcolii.
 3. Elevii au obligaţia de a prezenta profesorului de educaţie fizică adeverinţa de la medicul de familie că este apt pentru sport;
 4. Elevii şcolii trebuie să aibă o atitudine colegială, un comportament civilizat şi decent în şcoală, şi în locurile publice.                                                             
 5. În timpul orelor de curs elevii sunt obligaţi să rămână în clasă la locurile lor, şi să păstreze liniştea chiar dacă profesorul absentează. Elevul de serviciu sau responsabilul clasei are obligaţia de a semnala situaţia profesorului de serviciu, care va lua măsurile în consecinţă.
 6. Elevii au obligaţia să-şi îndeplinească în mod conştiincios sarcinile ce le revin ca elevi de serviciu pe clasă sau pe şcoală.
 7. Elevii şcolii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută vestimentară şi capilară decentă, atât în şcoală cât şi în afara ei. Părinţii elevilor care doresc să poarte cercei sau bijuterii de orice fel, sunt obligaţi să-şi asume responsabilitatea printr-o declaraţie scrisă în cazul unor eventuale accidente, sau a pierderii/dispariţiei acelor accessorii.
 8. Elevii  trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună,  la sfârşitul anului şcolar


IV. Este interzis elevilor:

a)    să conturbe sub orice formă orele de curs;
b)    să distrugă/falsifice documentele şcolare (cataloage, carnete, foi matricole, legitimaţii)
c)      să deterioreze bunurile din patrimoniul şcolii;
d)    să introducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor cultivă intoleranţa şi violenţa
e)    să deţină şi să consume droguri, să consume băuturi alcoolice sau să fumeze în incinta şi perimetrul şcolii (200m în jurul clădirii);
f)     să introducă în perimetrul şcolii orice tip de arme sau produse pirotehnice (petarde, pocnitori, spray lacrimogen etc.), care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţămînt;
g)    aruncarea oricărui obiect pe geamuri
h)    să se aşeze pe pervazul ferestrelor;
i)      să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
j)     utilizarea telefoanelor celulare şi menţinerea acestora în stare de funcţionare, utilizarea aparatelor MP3 în timpul orelor de curs.
k)    să aducă jigniri şi să manifeste agresivitatea în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul şcolii;
l)      copiatul, sau orice alt mijloc necinstit de a obţine note nemeritate;
m)   afişarea oricăror materiale fără aprobarea profesorul coordonator şi a direcţiunii, precum şi inscripţionarea pereţilor şi a mobilierului şcolar;
n)    aducerea mingii şi jocul cu mingea în curtea şcolii ( excepţie fac orele de educaţie fizică )
o)    aruncarea bulgărilor de zăpadă în clădirea, curtea şi împrejurimile şcolii
p)    întroducerea animalelor în incinta şcolii
q)    să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare;
r)     stropirea cu apă a altor persoane / bazei materiale, în clădirea, curtea şi împrejurimile şcolii

Aceste abateri sunt sancţionate conform prevederilor din prezentul regulament.


V. Recompensarea elevilor


Art 1

 Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici sau de sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din  ţară şi din străinătate;

Art.2

(1)   Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.
(2)   Se pot acorda premii elevilor care:
(a)   au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
(b)   s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu
(c)   au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
(d)   s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

(3)   Unitatea de învăţământ şi alţi factori pot stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

VI. Sancţiuni aplicate elevilor


1.     Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, regulamentele şcolare şi regulamentul de ordine interioară vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
2.     Sancţiunile care se aplică elevilor sunt următoarele
a)    Observaţia individuală :
(1)   Observaţia individuală constă în dojenirea elevului.
(2)    Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.
(3)   (3) Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare şi mustrarea individuală;
b)    Mustrare / avertisment în faţa clasei  şi/ sau în faţa Comisiei de  disciplină /Consiliului profesoral al clasei/ şcolii
(1)   Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.
(2)   Sancţiunea este  însoţită de scăderea notei la purtare.
(3)   Sancţiunea acordată va fi consemnată într-un proces-verbal semnat de elev deluare la cunoştinţă
c)     mustrare/avertisment scris ;
(1)   Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură
(2)   Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.
(3)   Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
d)    retragerea temporară sau definitivă a bursei (însoţită de scăderea notei la purtare);
e)    eliminarea de la cursuri  pe o perioadă de 3-5 zile şi preaviz de exmatriculare (însoţită de scăderea notei la purtare);
f)     transfer în clasă paralelă (însoţit de scăderea notei la purtare).
g)    mutarea disciplinară într-o altă unitate de învăţământ (însoţită de scăderea notei la purtare)
(1)   mutarea disciplinară într-o altă unitate de învăţământ se aplică elevilor pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
(2)   Aplicarea sancţiunii se aprobă de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.
(3)   Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale ale consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
(4)   Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
(5)   Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.
h)     Notă
(1)   Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la punctele : b)-e) dă dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula.
(2)   Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea.

Toate sancţiunile primite se  comunică în scris părintelui/ tutorelui legal.

 1. Sancţiunile prevăzute la Capitolul VI, Articolul 2, lit.b-e vor fi stabilite prin decizia Comisiei de Disciplină prin consultarea Consiliului Profesoral al clasei întrunită la solicitarea dirigintelui.
 2. Se vor pedepsi cu scăderea notei la purtare nerespectarea obligaţiilor prevăzute în Capitolul III, Articolele 1-10. Anumite categorii de abateri fac obiectul prevederilor Articolelor 5-7, Capitolul VI.
 3. Absenţele nemotivate (inclusiv întârzierile nejustificate) comportă scăderea notei la purtare după cum urmează:

Nr. absenţe nemotivate/semestru
Nota
la purtare
Alte sancţiuni
7-10
9
observaţie în faţa clasei
11-20
8
mustrare şi retragerea bursei
21-30
7
mustrare scrisă
31-40 sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină
6
preaviz de mutare disciplinară
41-50
5

peste 51 sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină
4
mutare disciplinară

  1. Preavizul de mutare disiplinară se aplică şi elevilor care absentează nejustificat cel puţin 40 de ore la diferite discipline de studiu, pe un semestru.
  2.  Mutarea diciplinară se aplică şi elevilor care absentează nejustificat cel puţin 51 de ore din totalul orelor de studiu, cumulate pe un semestru.
                                          i.    Sancţiunea se aprobă, în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, prin consultarea directorului.   Aprobarea este condiţionată de emiterea, în prealabil, a preavizului de exmatriculare.
                                         ii.    Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
                                        iii.    Sancţiunea se comunică părintelui/tutorelui legal şi elevului, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.
                                        iv.    Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare sub 6,00.

 1. Deţinerea/ comercializarea/difuzarea/consumul de droguri, precum şi actele de violenţă presupune următoarele anunţarea organelor abilitate, şcoala aplicând măsurile prevăzute de legile în vigoare.
 2. Fumatul în perimetrul şcolii (incintă, curte, trotuar şi străzile din jur pe o rază de 200m) se sancţionează după cum urmează:

prima abatere
Observaţie şi anunţarea părinţilor, trimitere la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică
Dacă elevul refuză să se prezinte la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică, acest lucru va fi anunţat în scris de către direcţiunea şcolii
a doua abatere
mustrare cu avertisment
a treia abatere
mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare cu 1 punct
a patra abatere
preaviz de mutare disciplinară
a cincea abatere
mutare disciplinară la o altă unitate şcolară

 1. Părinţii/tutorele legal al elevilor vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
 2. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase
 3. În cazul distrugerii/ deteriorării  manualelor şcolare primite gratuit, părinţii/tutorele legal al elevilor vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
 4. Utilizarea telefonului mobil în timpul orelor de curs, atrage după sine confiscarea acestuia de către profesorul de la clasă. Telefonul va fi înmânat dirigintelui, urmând a fi înapoiat doar personal părintelui elevului în cauză.
 5. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează, în scris, consiliului de administraţie al şcolii în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii.
 6. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de  zile de la depunerea acesteia la secretariatul şcolii.
 7. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.


VII. Transferul elevilor

Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către consiliile de administraţie ale celor două unităţi de învăţământ.
Transferul elevilor de la o clasă la alta se poate realiza doar cu aprobarea consiliului profesoral, în urma unui program de consiliere a părinţilor şi elevului de către psihologul din şcoală.
Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora şi a părinţilor/tutorului legal.

VIII. PĂRINŢII

Dispoziţii generale

(1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale.
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura  cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.


Comitetul de părinţi al clasei

Art.1. Alegerea comitetului de părinţi:
(1). Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa.
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
            (3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri;
            (4) Dirigintele/învăţătorul clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei pot convoca adunarea generală a părinţilor ori de câte ori este necesar.
             (5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul
clasei.

Art.2. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
(1)    ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
(2)    sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
(3)    sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
(4)    are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu pentru elevii clasei;
(5)    atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.
(6)       sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ.

Art.3. Comitetul de părinţi şi sponsorizările
(1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele/ învăţătorul clasei.
(2) Comitetul de părinţi al clasei poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.
(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare.
(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea cadrelor didactice.
(5) Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.
(6) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.
(7) Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a propunerii dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşite de către comitet.
(8) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.
(9) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.

 

Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi

            Art.4.
La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.

Art.5.
(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere ale şcolii.

            Art.6.
            (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.
            (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul  asociaţiei.

Art.7. Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
a)    susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare şcolară sau de integrare socială a absolvenţilor;
b)    propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;
c)     propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;
d)    identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune Consiliului de administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;
e)    sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ în plan local;
f)     susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a abandonului şcolar;
g)    se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
h)    susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;
i)      susţine conducerea unităţii şcolare în  organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;
j)     conlucrează cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k)    sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

Art.8.
(1) Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a)    modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b)    acordarea de premii şi de burse elevilor;
c)     sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;        
d)    acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e)    alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
         (2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
         (3) Fondurile colectate în condiţiile aliniatului (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă, sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Art. 9.
(1) Colectarea şi administrarea sumelor destinate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a unităţii de învăţământ, reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 48 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, se face numai de către consiliul reprezentativ al părinţilor.
(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.
(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau în urma consultării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ..
(4) Adunarea generală a asociaţiei părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

IX. Evaluarea rezultatelor elevilor

Art.1.
Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art.2.
Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) lucrări scrise;
b) activităţi practice;
c) referate şi proiecte;
d) interviuri;
e) portofolii;
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ori de inspectoratul şcolar.

Art.3.
(1) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
(2) Notele/calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev, de către profesorul/învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.
(3) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.
(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(5) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
(6) Tezele se susţin în perioada legală stabilită de MECT
(7) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.

(8) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

X. Încheierea situaţiei şcolare

Art.1.
(1) Consiliul  profesoral al şcolii validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase,  în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/ tutorilor legali, de către diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ profesorul de specialitate comunică părinţilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la avizierul unităţii de învăţământ şi pe uşile claselor de către diriginţi, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
(5) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament, nici un document şcolar nu poate fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

XI. PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art.1.
Legea Învăţământului şi Legea privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările ulterioare reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică şi ale personalului didactic auxiliar.

Art.2.
(1) Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
(2) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care  le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(3) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(4) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
(5) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(6) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.
(7) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de  obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/ aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ.XII. DISPOZIŢII  FINALE

a) Poarta de acces în curte se închide dimineaţa la ora 8.00 şi se deschide la ora 12.00.

b) Prezentul regulament este valabil, până când consiliul de administrare consideră necesară modificarea sa în funcţie de necesităţi.

Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora;

DIRECTOR,

PROF. IOAN T. BORGOVAN