2015. március 22., vasárnap

Papír és pet palack

Kedves Diákok!
Minden hónap utolsó hetében folyik a gyűjtés, tehát hétfőtől hozhatjátok a hulladék papírt és palackokat! Az első körben az V.D osztály bizonyult a leglelkesebbnek, de más osztályok is igyekeztek.  

Gyűjtésre fel!
 

2015. március 16., hétfő

Ökumenikus vallás tantárgyverseny

Római-katolikus, református és unitárius vallás tantárgyverseny - megyei szakasz
Molnár Nóra VII.D osztály - II. hely
Simon Dorottya VII.C osztály - III. hely
Felkészítő tanár: Simon Imola-Zsuzsánna

Jól teljesítettek az ökumenikus vallásversenyen
A tantárgyversenyek megyei szakaszai zajlottak mostanában, köztük az ökumenikus vallásverseny is, amelyet szombaton szerveztek meg a marosvásárhelyi Református Kollégiumban. A versenyen református, római katolikus és unitárius felekezetű diákok vettek részt. Az általános iskolákból minden VII-VIII. osztályos, míg középiskolai szinten csak a felekezeti iskolák diákjai nevezhettek be. Az ökumenikus vallásverseny megyei szakaszán 118 diák vett részt – tájékoztatott Kiss Tünde szaktanfelügyelő.
A hetedik osztályosok közül református vallásból Mailat Gyöngyi tanárnő diákja, a sáromberki Berekméri István, illetve Simon Imola tanítványa, a Dr. Bernády György Általános Iskola tanulója, Simon Dorottya érte el a legjobb eredményt. A nyolcadik osztályosok közül Koncz Karola, a backamadarasi Kiss Gergely Általános Iskola diákja, Mészáros Zsuzsanna tanítványa lett az első. A katolikus vallásból versenyzők közül Simonfi Csaba, a Mihai Viteazul Általános Iskola diákja, Bucşa Mária tanítványa lett a nyertes.
A középiskolák első évfolyamán Kutasi Beáta, a marosvásárhelyi Református Kollégium diákja nyert, míg a Katolikus Líceum IX. osztályosai közül Boni Roland bizonyult a legfelkészültebbnek.
A X.-esek közül Bereczki Hajnal katolikus vallásból és Földvári Debora református vallásból bizonyult a legjobbnak. A XI. osztályosok közül Vajda Dalma Pintyőke katolikus és Labancs Eszter református vallásból lett a legjobb. A végzősök közül Nagy Róbert református vallásból és Kristóf Noémi Bernadett katolikus vallásból lett nyertes. A református osztályokat Enyedi Csaba, míg a katolikus osztályokat Székely Szilárd tanárok készítették fel.
– Színvonalas verseny volt, a diákok jól felkészültek és lelkesek. Örvendetes, hogy komolyan veszik a vallásoktatást és érdeklődnek a vallás iránt, szívesen tanulják, és a versenyen jól teljesítettek. Ami a vallásoktatást illeti, a magyar tagozaton 4134 katolikus, 14.072 református és 980 unitárius kérte a vallásoktatást. A vallásoktatás ugyanúgy folyik, mint eddig. Azok a diákok nem vesznek részt az órákon, akiknek szülei nem kérték, hogy a gyermekeik részesüljenek vallásoktatásban – nyilatkozta Kiss Tünde szaktanfelügyelő.
Mezey Sarolta

Népújság, 2015. Március 17.

Megjegyzés: Molnár Nóra két tantárgyból jutott tovább az országos szakaszra, azonban a versenyek ugyanabban az időpontban lesznek megszervezve, így a magyar tantárgyversenyen fog részt venni.

Bibliaismereti Vetélkedő

Bibliaismereti Vetélkedő - egyházmegyei szakasz, 2015. március 14.

László Dorottya V.D osztály - I. hely
Felkészítő tanár: Simon Imola-Zsuzsánna

László Zsuzsa VI.D osztály - I. hely
Felkészítő tanár: Barát Andrea

Szabó Iringó VI.C osztály - III. hely
Felkészítő tanár: Simon Imola-Zsuzsánna

Mindhárman továbbjutottak az egyházkerületi szakaszra. Gratulálunk!

Matematikaverseny - III.D

Gratulálunk!

2015. március 10., kedd

Magyar tantárgyverseny - 2015

Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny  - megyei szakasz

Molnár Nóra VII. D osztály - I. hely
Felkészítő tanár: Ionescu Judit magyartanár

A Mikes Kelemen magyar tantárgyverseny nyertesei
A Mikes Kelemen magyar nyelv- és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszát március 7-én szervezték a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. A versenyen 360 általános és középiskolás diák vett részt, az erdőszentgyörgyi, szovátai, segesvári, dicső-szentmártoni, marosludasi, szászrégeni, nyárádszeredai és marosvásárhelyi körzeti szakaszok nyertesei. Az országos versenyre, amelyet Zilahon tartanak április 9-12. között, tizenöt diák vesz részt – tudtuk meg Kiss Tündétől, a magyar nyelv oktatásáért felelős tanfelügyelőtől. 

Az országos szakaszra a legjobb eredményt elért diákok jutottak tovább. Az ötödik osztályosok közül Adorjáni Sára, a Bolyai tanulója vesz részt a versenyen, felkészítő tanára Soós Katalin. Dicséretes, hogy a hatodikosok korosztályát két vidéki iskola képviseli: a szászcsávási Belle József Általános Iskola Orbán Boglárka révén és a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola Cozma Paula révén. Ők Molnár Mária-Magdolna illetve György Csilla tanítványai. A hetedikesek közül Molnár Nóra és Kali Anna jutottak tovább, előbbi a Dr. Bernády György Általános Iskola tanulója, tanára Ionescu Judit, utóbbi a marosludasi 1-es számú iskola tanulója, tanára Dudás Adél. Tőkés Anna-Erzsébet és Czimbalmos Szabolcs a nyolcadikosok közül bizonyultak a legjobbaknak, előbbi a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola, utóbbi a marosvásárhelyi Romulus Guga Általános Iskola tanulója. Tanáraik Nagy Imre, illetve Tekei Erika.
A középiskolás évfolyamokat kizárólag a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai képviselik a magyar tantárgyverseny országos szakaszán.
A kilencedik osztályból Giliga Dóra és Cseke Kata képviseli megyénket, tanáruk Fekete Erzsébet. A tizedik osztályból Sipos Krisztina Boglárka és Csorvási Melinda Mária jutott tovább, mindketten Szakács Mátyási Tímea tanítványai. A tizenegyedik osztályból Fechita Lujza Mária és Fülöp Dorottya, Murvai Éva Imola tanítványai bizonyultak a legjobbnak, míg a XII. osztályból Márton Panna-Borbála és Imre Martina Erzsébet érték el a legnagyobb osztályzatot, előbbi Sikó Olga-Anna, utóbbi Soós Katalin tanítványa.
– A tantárgyverseny a tehetséggondozás része, az ismeretek, az általános műveltség kibontakoztatása, amelyhez elengedhetetlen a tananyag ismerete. Ennek függvényében állítottuk össze a tételeket, a feladatokat. A diákoknak ilyen követelményrendszernek kell eleget tenniük az országos szakaszon is – mondta Kiss Tünde tanfelügyelő.
A nyerteseknek gratulálunk, sok sikert kívánunk nekik az országos szakaszon!
Mezey Sarolta
Népújság, 2015. március 16.

Fürkész 2015 - 2. forduló

Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny - 2. forduló (megyei szakasz)

László Zsuzsa VI.D osztályos tanuló - I. hely (134 pont)

Felkészítő tanár: Kádár Andrea

Gratulálunk!

Az országos döntőt Nagyváradon tartják. Időpontja: 2015. április 24-25.

Matematika olimpiász - 2015.

A matematika olimpiász megyei szakaszára továbbjutó tanulók névsora:

V.D osztály:
 Bartos Tamara
 Bató Judith-Katalin

Felkészítő tanár: Simó Melinda

VI. osztály:
 László Zsuzsa

Felkészítő tanár: Sikó Melinda

Gratulálunk!