2012. április 27., péntek

Erdei iskola Outward Bound módra

2012. április 2. és 4. között a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola III. D osztályával részt vettem az Outward Bound Ifjúsági Központban tartott Erdei iskola programon.
A 30 gyerek tanterme erre a három napra az OB központ és környéke, a dombok, az erdő, a hegygerinc és Szováta lett. A három nap témája, melyet előzetesen egyeztettünk és gondosan megbeszéltünk az oktatókkal a természetismeret, környezetvédelem köré csoportosult. Ezen belül helyet kapott az ökológiai nevelés, a tájékozódás, térkép- és iránytűhasználat, a növény- és állatfajok megismerése, és természetesen nem hiányzott a hulladékkezelés, újrafelhaszálás sem.
Hogy miért fogok még gyerekcsapattal visszatérni? • Felnőttként, mert fantasztikus élmény látni a gyerekek önfeledt mosolyát, felszabadultságát, a játék igazi, csakis gyerekként megélt örömét. • Pedagógusként, mert olyan lehetőséget látok ebben a programban, amit semmiféle iskolai tevékenységgel nem lehet megvalósítani. Azt a hatalmas mennyiségű ismeretet, amit itt a gyerekek három nap alatt elsajátítottak, nem lehet az osztályterem falai között átadni. De talán nem is ez a legnagyobb pozitívuma a programnak, hanem az, hogy a gyerek mindent a tapasztalat útján sajátíthat el: bolyong a térképpel a kezében, megfog bogarat, megszagol fatörzset, megnéz rögöt, kipróbál iránytűt, felmászik, megrajzol, megfigyel, kifülel, egyszóval aktív. Tesz, és ezáltal tanul. Tapasztal, és ezáltal rögzít. S mindezt teheti profi irányítással, játékok keretén belül, melyek a kiválasztott téma mellett segítik abban is, hogy együttműködjön társaival, meghallgassa mások véleményét, csapatban dolgozzon a siker érdekében, legyőzve félelmeit és bátortalanságát.
Sikerekben, eredményekben gazdag munkát kívánok az OB Központ minden munkatársának, pedagógus kollégáimat pedig arra biztatom: ha még nem tették meg, próbálják ki ezt a fantasztikus lehetőséget, mellyel, ha csak rövid időre is, egy kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz, ami az ideális iskola lehetne.
Köszönettel és tisztelettel, Balás Éva

2012. április 24., kedd

Kézműves tevékenység

Az Iskola másként hét utolsó napján kézműves foglalkozásokon vehettek részt a magyar tagozat felsős diákjai. Készíthettek húsvéti képeslapokat különböző technikával, festhettek tojást, varrhattak edényfogót, és hajtogathattak különböző figurákat papírból.

2012. április 22., vasárnap

Ügyességi játékok

Az Iskola másként program keretében 2012. április 5-én a diákok különböző ügyességi játékokban mérhették össze képességeiket.


2012. április 20., péntek

SMURD - Nap


2012. április 3-án a SMURD csapatának néhány lelkes munkatársa elméleti és gyakorlati felkészítőt tartott iskolánkban. A diákok először meghallgatták dr. Bartos Apor képes bemutatóját az elsősegélynyújtásról, majd csoportokra oszolva a gyakorlatban is kipróbálhatták a látottakat, hallottakat. Mindazok, akik kipróbálták a gyakorlatokat, bizonyára gyorsan és ügyesen fognak cselekedni, ha valaha szükség lesz rá.
Szünetben a diákok megszemlélhettek közelről egy tűzoltó autót, majd a vége felé megtekinthettek egy bemutatót a tűzvédelemről.


Játszónap

Iskolánk magyar tagozatának felsőbb osztályaiban az Iskola másként program játszónappal indult. Az őszön megtartott nap mintájára játékos tevékenységeket szerveztünk különböző témakörökben, melyeknek célja az együttműködés és bizalom erősítése, valamint a kreativítás fejlesztése volt. A diákok részt vehettek anya- és idegen nyelvi játékokban, élménypedagógiai tevékenységekben, megvitatták a  környezetvédelemmel kapcsolatos problémákat, és részt vehettek szórakoztató matematikai feladatok megoldásában.

A tevékenységekről képanyagot a későbbiekben közlünk.

I.D osztály

Mivel az Iskola másként program egybeesett a nagyhéttel, a legtöbb osztály gondoskodott a húsvéti tojások megfestéséről is. Tekintsük meg a szorgos elsősök munkáit!


Mátyás király gyerekkori naplója - Pályázat

Az EMNT Kolozs megyei szervezete, a Donát Alapítvánnyal, valamint a Magyar Ifjúsági Tanáccsal (MIT) együttműködve, Mátyás király 569. születési évfordulójára emlékezve pályázatot hirdet Mátyás király gyerekkori naplója címmel.
Képzeljük el, hogy megtalálták legendás királyunk, az igazságos Mátyás gyerekkori naplójának egyik lapját, aminek képzeletbeli tartalmát a pályaműben kell feldolgozni. Olyan eredeti, jól megszerkesztett, ötletes kisprózai műveket (novella, tárca, elbeszélés, karcolat, humoreszk stb. műfajban) várunk, amelyekben a megtalált naplóbejegyzés látványosan jelenül meg. Korosztályos kategóriák: I. kategória: V–VIII. osztályosok II. kategória: IX–XII. osztályosok Mindkét kategóriában 3 fős csoportok pályamunkáit várjuk. A történeteket illusztrációkkal lehet gazdagítani. Terjedelem: 2–5 oldal. A pályázatra beérkezett alkotásokat szakemberekből álló bírálóbizottság értékeli. A pályázat menete: A pályázatok beérkezésének határideje: 2012. május 12., 16 óra. A legjobbnak minősített első három alkotás díjban részesül, amelyeket a 2012. június 1-jén szervezendő gyermeknapi ünnepség keretében adunk át a nyerteseknek. Díjak: Mindkét kategóriában 3–3 díj kerül kiosztásra. A díjazott pályaművek olvashatóak lesznek az EMNT, valamint a pályázat népszerűsítésében és lebonyolításában együttműködő partnerszervezetek honlapján, a Szabadság és az Erdélyi Napló hasábjain, továbbá közlési lehetőséghez jutnak különböző gyermek- és ifjúsági lapokban is. Minden pályázó csoportot válaszlevéllel értesítünk a pályázat eredményéről. Az I. kategória díjai: 1. díj: értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (Hun-tábor, a MIT szervezésében) 2. díj: értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (ODFIE nagytábor) 3. díj: értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (angol tábor, az IKE szervezésében) A II. kategória díjai: 1. díj: értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (Tusványos, a MIT szervezésében) 2. díj: értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (EMI tábor) 3. díj: értékes könyvcsomag és nyári táborozási lehetőség (Válts irányt! – IKE-fesztivál) A kolozsvári gyermeknapi ünnepségek keretében, 2012. június 1-jén sorra kerülő eredményhirdetésen a tavalyi nyertes pályázatok felhasználásáról is beszámolunk. A pályaműveket elektronikus formában (word vagy pdf kiterjesztésben) a következő címre várjuk: ikolozs@emnt.org. A papír alapú (nyomtatott) alkotásokat az EMNT Kolozs megyei szervezetének irodájába (Jókai/Napoca utca 2-4. szám, I. em. 67. lakrész) kell eljuttatni. A pályázathoz kérjük mellékelni a csoportot alkotó személyek nevét, születési évét és elérhetőségeit. Jelen pályázati kiírás a www.emnt.org honlapon is megtekinthető. Az EMNT Kolozs megyei szervezetének elnöksége

2012. április 16., hétfő

Milvus csoport

Az „Iskola másképp” keddi napja emlékezetes marad a negyedikesek számára. A „Milvus Csoport” Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagjai élménydús programot szerveztek a Somos-tetőn. Egypár órára a kisdiákok természet detektívekké váltak, akik fürkésző szemekkel haladtak végig a tanösvényen. Céljuk az volt, hogy az útvonalon figyeljék az erdőt és különböző feladatokat oldjanak meg, pl. madarakat, növényeket, állatokra utaló nyomokat, a természetbe nem illő dolgokat fotózzanak le, gyűjtsenek terméseket, száraz gallyakat, természetes dolgokat. Ezekből alkották meg a csoportok a címereiket, sőt még egy ragadozó madár fészkét is. Egyik szebb, érdekesebb lett, mint a másik. Szívesen vettek részt a Milvus Csoport képviselői által szervezett játékokban is. Kedves meglepetés volt legvégén az ajándék, melyet kaptak, a „Nyomkeresők kiskönyve”. Köszönet mindezekért Papp Judith képviselőnek és általa a „Milvus Csoport” minden tagjának. A IV.C és D osztály tanulói és a tanító nénik

2012. április 11., szerda

Mesélnek Marosvásárhely régi épületei

Így indult városnézőbe a IV.C osztály az „Iskola másképp” hét egyik napján. A megadott útvonal szerint számba vették a főtér régi szép épületeit és előzetes egyéni felkészülés után ők maguk meséltek. Sokkal érdekesebb volt egymástól hallani ki mit olvasott, tudott meg róluk. Célszerű volt, hiszen sokszor elmegyünk mellettük, észre sem vesszük, pedig de sokat tudnának mesélni! Épp ezért kell megismernünk közelebbről. S melyek ezek? Többek között a Dr. Bernády György polgármester idejében épült Városháza és Kultúrpalota; a 18. századi Toldalagi-palota és a ferences rendiek tornya; az Apolló palota, melynek építtetője a könyvtáralapító Teleki Sámuel gróf; a 16. századi Köpeczi-Teleki-ház, a hajdani fejedelmi szálláshely; a barokk stílusú Római Katolikus Keresztelő Szent János Plébánia templom, melyet a jezsuiták építettek; a Teleki-ház, mely a magyar szabadságharc idején Bem József tábornok főhadiszállása volt; a Borsos Tamás városbíró kezdeményezésére felépült vár; és a gótikus Vártemplom, melynek falai között országgyűléseket tartottak, de megfordult benne a törökverő Hunyadi János, majd János Zsigmond, Erdély első fejedelme, később II. Rákóczi Ferenc is. S volt olyan negyedikes, aki tudta, hogy a főtéren állt valamikor nemcsak Bodor Péter zenélő kútja, hanem Bem József szobor, Kossuth-szobor és Petőfi-emlékoszlop is. Ezekről sem szabad megfeledkeznünk. Jó volt megpihenni a vár udvarán, heverni a már langyos földön a meleg napsütésben. Ott került sor a Ki mit tud? vetélkedőre, melynek során három csapat tagjai tették próbára emlékezetüket. Dicséret illeti őket, hiszen nagyszerűen teljesítettek.
A véletlen hozta úgy, hogy épp aznap voltak a főtéren a tűzoltóság és a mentősök képviselői. A gyerekek közvetlen közelről megfigyelhették az autóikat, felszerelésüket, sőt az elsősegélynyújtás terén is gazdagodtak gyakorlati ismeretekkel. Igen szép és tartalmas nap volt ez a szerda.

2012. április 7., szombat

Húsvét


Reményik Sándor: Feltámadás           
(részlet)

Aki tudja, mint töré fel sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön minden újra nő;
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen...
Feltámadt az istenember győzedelmesen!

Adjatok hálát s virágot, tömjént hozzatok.
Hallelujah! hallelujah! Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Győzedelmesen.

2012. április 6., péntek

Nagypéntek
Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készíttetett, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat: „A názáreti Jézus, a zsidók királya!” A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz, héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust: „Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem azt, hogy azt mondta magáról: a zsidók királya vagyok.” De Pilátus azt felelte: „Amit írtam, azt megírtam!”
Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.
Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

A keresztre feszítés - Jn 19,17-27
Szent István Társulati Biblia

2012. április 5., csütörtök

Április

Aprilis

Nagycsütörtök

Juhász Gyula: Az utolsó vacsora
(részlet)
Tamás révedve néz a mécsvilágra,
Péter zokog és árvább, mint az árva,
Judás se szól, csak apró szeme villan,
Remegve érzi: az ő órája itt van!

Csak egy nyugodt. Nagy, sötétkék szemében
Mély tengerek derűs békéje él benn.
Az ajka asztali áldást rebeg
S megszegi az utolsó kenyeret!


„Főkóstolók” a Timkónál


Nagy Székely Ildikó
A kenyér útját járták végig a Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola negyedikesei – Molnár Hajnal és Szőcs- Adorjáni Mária diákjai – tegnap, az Iskola másként nevű tanítási hét első délelőttjén. Hamar kiderült, hogy jól választottak a különleges öt napot másfél hónapja tervezgető pedagógusok. A gyerekeket első perctől lenyűgözte a számtalan – a mindennapi megszületésében egyformán főszerepet játszó – gép, mind a dagasztógép, a sütőkemence, mind a fagylaltkészítő részleg berendezése, és talán még ennél is jobban a vendéglátók kedvessége. „Mi voltunk a főkóstolók” – írta az egyik diák a látogatás után. Egyik társa így rögzítette élményeit: „Nagyon tetszett, amikor a gép kavarta a masszát, és az is, hogy egyszerre sok süti készült.” Érdekes műszerekről, dolgos, lelkes emberekről adnak számot a pár mondatos élménybeszámolók. Sok finomsággal, kenyérrel, kiflikkel felpakolva, fagyit nyalogatva tértek vissza tanintézetükbe a gyerekek, akiknek az Iskola másként programról biztos, hogy elsőként mindig ez a „lisztes” délelőtt jut majd eszükbe.
Népújság, 2012. április 3. kedd

2012. április 1., vasárnap

Virágvasárnap


Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását: sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták.  
Az ókorban szokás volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az arra méltó személyek útját valamilyen módon befedjék. Mind a négy evangélium szerint az emberek megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet. Máté, Márk és Lukács apostolok szerint a felsőruháikat az útra terítették és gallyakat vágtak a fákról, János az egyedüli, aki pálmaágakról számol be. Az előttejáró és utána tóduló sokaság így kiáltozott:  
Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! (Mt 21, 8)
Ennek nyomán került az ünnep szertartásai közé a pálmás, Európa északi tájain pedig a barkás körmenet.


                                                                               Fecske Orsolya festőművész

A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag népszokáskincs épült.
A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e kiemelten fontos dátum mindig a március 15. és április 18. közti valamelyik vasárnapra esik. A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kezdete: a napján a templomban barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani.
A reformátusoknál sok helyen ezen a napon konfirmálnak az ifjak.

 
Virágvasárnapi magyar népszokások
A magyar népszokáskincsben a virágvasárnaphoz kapcsolódott többek közt a barkaszentelés, a “Bújj-bújj, zöld ág” kezdetű játék, vagy a palóc kiszehajtás.


Forrás: internet