2016. szeptember 5., hétfő

TanévnyitóKedves Diákok, Szülők!
A 2016-2017-es tanév tanévnyitó ünnepségének időpontja:
2016. szeptember 12. hétfő 9 óra


Változások az új tanévben

Új intézményvezetőket is választanak 

Az iskola elsősorban a gyermekekért van és a gyermekekről szól, de természetesen a pedagógusok munkaterülete, akiknek az a feladatuk, hogy a diákok személyiségét alakítsák, fejlesszék – mondta szeptember elsejei évnyitó beszédében Mircea Dumitru tanügyminiszter. Ebből kiindulva a szerkezeti változás elengedhetetlen a közoktatásban, amit megbízatása idején szeretne elkezdeni, vagy legalábbis egy tisztességes párbeszédet indítani a tennivalókról, amelyek előkészítik a szükséges változásokat. 

Ennek része a diákok feladatairól és kötelességeiről szóló szabályzat elfogadása. Továbbá az is, hogy a XI. és XII. osztályok is ingyenes tankönyveket kapnak. A szükséges 3,6 millió tankönyv 32 millió lejbe kerül. Az ingázó diákok utazási költségeit teljes mértékben meg fogják téríteni részben központi, részben helyhatósági alapokból. E témáról el is készült már egy sürgősségi kormányrendelet. Át fogják vizsgálni a törvényt, hogy megszüntessék az iskolai szegregációt, több pénzt szánnak a duális szakoktatás fejlesztésére – folytatta a miniszter.

Miután tíz éven át politikai szempontok alapján nevezték ki a tanintézmények vezetőit, eljött az ideje, hogy a szakmai tudás legyen az elsőrendű szempont a vezetők kiválasztásában, ezért októberben minden oktatási egység élére versenyvizsga alapján nevezik ki a vezetőket, és ezen a héten ellenőrzik a tanfelügyelőségek munkáját.

Az iskolai év szerkezetét illetően, amiről már korábban is beszámoltunk, Monica Cristina Anisie államtitkár elmondta, hogy az Iskola másként időpontja rugalmasabb lesz, és az adott tanintézmény vezetősége dönti el, hogy a megadott időpontok közül a szabad tevékenységgel eltölthető öt napot melyik időszakra programálja. Leszögezték, hogy a 2017-es első érettségi vizsga július 24-én zárul, a pótérettségi augusztus 21-én. A nyolcadikos tanulók képességfelmérő tesztjén elért eredmény megóvása kapcsán eltörölték azt az előírást, hogy csak akkor emelik a jegyet, ha az új és korábbi értékelés között legalább 0,50 százalékos különbség van, így ezentúl minden századot figyelembe vesznek. Változott a jegy kiszámításának módja is, az iskolai átlag a korábbi 25 százalék helyett 20 százalékot, a képességvizsgán elért jegy 80 százalékát alkotja a jegynek. A számítógépes központi elosztásra pedig csak egyszer kerül sor, ezért nagyon oda kell figyelni, hogy több választási lehetőséget jelöljenek meg, nehogy kimaradjanak.

A tej és kifli program helyett az általános iskolás gyermekeknek egy meleg ebédet biztosítanak a jövőben, amiről sürgősségi kormányrendelet-tervezet készült, és az új tanévben 21 iskolában próbálják ki, elsősorban Erdély területén.

A szélesebb körű kormánystratégia részét képezi a szegénység enyhítését célzó programcsomag. Ennek első pontja azoknak a tanerőknek a támogatása, akik a főutaktól távol eső, elszigetelt településeken, kedvezőtlen körülmények között tanítanak. Európai alapokból finanszírozzák, hogy szakképzett fiatal pedagógusokat nyerjenek meg erre a munkára, amit jelenleg jobbára szakképzetlen helyettesítők vállalnak. Kezdetben 25 millió eurós támogatást szánnak erre a célra elsősorban a nehezen megközelíthető települések iskoláira, továbbá ahol sok a nagyon szegény családban élő gyermek és magas az iskolából való kimaradás aránya, ahol népes roma közösségek élnek, és a börtönökben működő oktatásra.

A 2016/17-es tanév 35 hétből és 169 munkanapból áll. Az első félévet december 17-e és január 8-a között a téli vakáció szakítja meg, az alsó tagozatos és óvodás gyermekek október 19. és november 6. között is szabadok lesznek. A félév végi szünidő február 4-től 12-ig tart.

A második félév június 23-án végződik. A XII. osztályosok 2017. május 26-án, a VIII. osztályosok június 9-én fejezik be az iskolát. A tavaszi vakáció április 19-től 30-ig tart.

A tantárgyversenyeket a tavaszi szünidőben tartják, a pedagógusok véglegesítő vizsgáját úgyszintén, hogy kipihenhessék magukat a nyári szünidőben  Három ünnepnap során nem lesz tanítás, az október 5-i nemzetközi oktatási napra, a június 5-i tanítók napjára és a június 1-jei gyermeknapra külön programot szerveznek – hangzott el a tanévkezdeti tájékoztatón.

Bodolai Gyöngyi
Népújság, 2016. szeptember 4.

Az utolsó simítások

Friss parkettalakk illata terjeng a folyosókon, új padok várják, hogy a helyükre kerüljenek, a pedagógusok a tantermek szépítésén dolgoznak. A jelek szerint az apró részletekre is gondjuk van, továbbá arra, hogy az elkövetkező egy hét alatt minden a helyére kerüljön, és a körülményekhez képest a legjobb feltételek között fogadják tanítványaikat.

A tanévkezdésről a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában Borgovan T. Ioan igazgatóval és helyettesével, Irsai Izabellával beszélgetünk. Érdeklődésemre elmondják, hogy az illetékesek a most kezdődő iskolai évre halasztották a tetőtér beépítésére és az épület jócskán megrongálódott udvar felőli falainak a felújítására készült terv kivitelezését.

Az utcai homlokzat megszépült ugyan, de az ablakok köré nem tették vissza a díszítéseket, amelyek egy része az iskola padlásán, a többi a cégnél található, ahol azokat készítették. Lévén műemlék épületről szó, ott lenne a helyük az ablakok körül, a polgármesteri hivatal illetékes ügyosztályától viszont azt a választ kapták, hogy a közös tervbe foglalták, és az építkezéssel, felújítással együtt fogják visszahelyezni.

Az előkészítő és a kezdő osztályok tantermeit a polgármesteri hivataltól kapott anyagból az iskola alkalmazottainak a segítségével kifestették, a többi tanteremben, ahol szükséges volt, a szülők segítettek, ahogyan a parketta lakkozásában is.

Az iskola 220 új állítható asztalt és széket kapott az alsó tagozat számára, ami nyolc tanterem berendezésére lesz elég – pontosít az aligazgatónő.

A tankönyvek is folyamatosan érkeznek, jó hír, hogy a negyedik osztályos tanulóknak – akikkel a korábbi években mostohán bánt a minisztérium, és az új programok ellenére régi tankönyveket kaptak – az idén minden tantárgyból új könyvük lesz, ami már az iskolában van.

A tanerők több mint 90 százaléka biztosított, a fennmaradó néhány tanórának a következő egy hét alatt biztosan megkerül a gazdája, mondják az igazgatók. Hétfőn megtartották a pedagógusokkal az első megbeszélést, amin az újdonságokat dolgozták fel. Továbbra is nyolc osztálytermet kölcsönöznek az Avram Iancu líceumtól, hogy a 35 osztályba járó 850 diáknak helye legyen.

Bodolai Gyöngyi
Népújság, 2016. szeptember 5.