2016. június 25., szombat

Évzáró - 2016. június 24.


A magyar és vallás tantárgyversenyek nyerteseit díjazták

Tanév végén elérkezik a számadás ideje, amikor mérleg készül, s felsorakoztatják azokat, akik az év során zajló megmérettetéseken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Örvendetes, hogy a Maros Megyei Tanfelügyelőség elismeri és dicséretben részesíti a jeles tanulókat, s ennek évről évre ünnepélyes keretet ad. Pénteken a magyar nyelv és irodalom, a vallás tantárgyverseny, a Simonyi Zsigmond és az Implom József helyesírási verseny nyerteseinek díjazásán vettünk részt az építészeti szaklíceum dísztermében, ahol 76 diák vehette át a kiválósági oklevelet. 

Maros megye az élvonalban 

Az eseményen jelen volt Ştefan Someşan főtanfelügyelő, Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő és Kiss Tünde, a magyar nyelv- és irodalom oktatásáért felelős szaktanfelügyelő.
A főtanfelügyelő örömét fejezte ki, hogy a Maros megyei diákok évről évre nagyon jó eredményekkel szerepelnek a tantárgyversenyeken, s bebizonyították, hogy országos viszonylatban az élvonalba tartoznak. A diákok eredményei a pedagógusok minőségi munkáját igazolja. A főtanfelügyelő a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot emelte ki, amely romániai viszonylatban a legjobb magyar középiskola, s amelynek tanulói a legkiválóbb eredményeket érik el.
Illés Ildikó helyettes főtanfelügyelő örömét fejezte ki amiatt, hogy ennyi tehetséges gyermek tanul a megye különböző iskoláiban, a pedagógusoknak pedig azért mondott köszönetet, hogy felfedezték a gyermekekben rejlő tehetséget, hogy felkarolták, felkészítették és hozzásegítették őket a sikerhez.

Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk
Kiss Tünde szaktanfelügyelő kiemelte, hogy a magyar nyelvet oktató pedagógusok nem csupán a tananyag elsajátíttatására összpontosítanak, hanem céljuk a tehetséggondozás és az anyanyelv szeretetének erősítése is. Kányádi Sándort idézte: Mi tehát egy nemzetnek a célja? Hogy az Isten által csak számára kiválasztott nyelvet az emberiség, az emberi lét legvégső határáig továbbvigye, gazdagítsa, gyarapítsa, éljen vele és benne, mindannyiunk örömére és Isten nagyobb dicsőségére. Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul beszélünk, magyarul gondolkodunk, magyarul tanulunk.

A Mikes Kelemen tantárgyverseny díjazottjai 
Mivel 76 diákot tüntettek ki, s a névsor nagyon hosszú, ezért csak az első helyezetteket, illetve az országos szakaszok nyerteseit soroljuk fel. Az ötödikesek közül a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja, Kiss Anna a megyei szakaszon első díjat nyert, az Aradon megszervezett országos szakaszon pedig dicséretben részesült. Tanára Soós Katalin. A hatodikosok közül Nagy Brigitta Rebeka részesült első díjban, tanára ugyancsak Soós Katalin. Brandner Emőke tanítványa, Giliga Orsolya, a Római Katolikus Teológiai Líceum tanulója a megyei szakaszon II. helyezett lett, de az országos versenyről első díjat hozott haza. A VII. osztályos Orbán Boglárka, a szászcsávási Belle József Általános Iskola tanulója a megyei szakaszon első, míg az országos szakaszon III. díjat nyert. Tanára Molnár Mária. A VIII. osztályosok közül a marosludasi Szántó Réka-Gabriella lett az első helyezett, tanára Székely Károly.
A középiskolások közül a IX. osztályosok megyei versenyén Fancsali Kinga bolyais diák lett az első, az országos szakaszon III. díjat nyert. Felkészítő tanára Soós Katalin. Tőkés Anna-Erzsébet a megyei szakaszon II. lett, az országoson pedig dicséretben részesült, tanára Sikó Olga-Anna. A X. osztályosok közül a bolyais Portik Kriszta, Fekete Erzsébet tanítványa, míg a XI.-esek közül Csorvási Melinda Mária, Szakács Mátyási Tímea tanítványa lett az első. Dénes Anita bolyais diák a megyei szakaszon II., míg az országoson III. díjat nyert. A végzősök közül Fechita Luiza Mária első, Csernik-Vass Áron második díjat nyert a megyei szakaszon. Utóbbi az országos vetélkedőn a legjobbnak bizonyult. Mindkettőjük tanára Murvai Éva Imola.
Az Implom József helyesírási verseny megyei szakaszát a XI. osztályos Kiss Etelka bolyais diák, Murvai Éva Imola tanítványa nyerte. Rusu Antónia, aki a megyei szakaszon III. helyezett lett, az országos vetélkedőn dicséretben részesült. A végzős Fülöp Dorottya az országos szakaszon II. helyezett lett.
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny nyertesei: az ötödik osztályos gyulakuti Holló Karola, Császár Klára tanítványa, II. helyezett a szászrégeni Újfalusi Ábel, Barabás Enikő tanítványa, aki az országos versenyen III. helyezett lett. A hatodikosok közül Soós Katalin diákjai, Adorján Sára és Nagy Brigitta Rebeka bolyais diákok lettek az elsők, utóbbi az országos vetélkedőn is az első helyen végzett. A hetedikesek közül a gyulakuti Fülöp Sára Viola, Császár Klára tanítványa nyerte az első díjat, ő az országos szakaszon dicséretben részesült. A nyolcadikosok vetélkedőjén a szintén gyulakuti Kis Noémi, Magyari Edit Csilla tanítványa lett az első.

A vallásversenyek díjazottjai
A magyar történelmi felekezetek vallásversenyén is nagyon szép eredmények születtek. A vallási nevelés és a vallásoktatás fontosságáról Zalányi Erzsébet vallástanár, módszertani felelős beszélt, majd átadták a díjakat.
Első díjjal jutalmazták a VII. osztályos bolyais Fazakas-Györffy Pálmát, Kovács Judith tanítványát, aki az országos szakaszon is első lett, továbbá a VIII. osztályos Molnár Nórát, a Dr. Bernády György Általános Iskola tanulóját, Simon Imola tanítványát. Simon Dorottya, a Bernády iskola tanulója a megyei szakaszon II., az országos szakaszon III. helyezett lett, míg Derzsi Dániel, a Dacia Általános Iskola tanulója a megyei szakaszon III., az országos szakaszon II. díjat nyert, tanára Zalányi Erzsébet. Birizdó Szabolcs Mihály, a Református Kollégium diákja megyei szakaszon I., országos szakaszon III. díjat nyert. A XI. osztályos Földvári Debora a megyei szakaszon dicséretben részesült, az országos szakaszon pedig második helyezett lett. Tanáruk Enyedi Csaba Márton.
Valamennyi diák az oklevél mellett jutalomban is részesült.
Mezey Sarolta
Népújság, 2016. június 21.

 

2016. június 10., péntek

Tehetséges kisiskolások ünnepe

Elismerés a megyei tanfelügyelőségtől 

  

Felemelő érzés gyermekek fénylő tekintetében látni a jövőt! Kicsik és nagyok emlékezetében feltételezhetően hosszú ideig megmarad a június 8-i ünnepség, amelyen azokat az I-IV. osztályos kisdiákokat jutalmazták, akik az idei tanévben megtartott megyei és országos versenyeken kimagasló eredményeket értek el. 


A derűs júniusi napon, amikor már érezni lehetett a megérdemelt szünidő csábítását, az építészeti szakközépiskola dísztermében sokan voltak Marosvásárhelyről és a megye nagyobb és kisebb vidéki településeiről is. A gyermekek mellett az elemi osztályokban tanító pedagógusok és szülők is. Mert a sikerhez a tehetséges, szorgalmas gyermekek mellett szükség van olyan pedagógusokra, tanítókra is, akik felfedezik, gondozzák, kiteljesítik a szunnyadó csírát, a lélek és a gondolkodás gyümölcseit.

A kisiskolásokat Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes és Fejes Réka, a tanítók munkáját irányító tanfelügyelő köszöntötte. Az idei tanév során szép eredmények születtek, és a jelen levő gyermekeknél sokkal többen értek el figyelemre méltó teljesítményt, de a szokás szerint a sok jó közül is választani kell. Így hát azokat köszöntötték a tanfelügyelőség oklevelével és könyvjutalmával, akik az idei versenyeken a leginkább megnyerték a zsűri tetszését, némely vetélkedőn pedig megkérdőjelezhetetlen konkrét eredményekkel bizonyították tudásukat.

A szép ünnephez illő volt a bevezető is, a gyulakutai Varga Éva tanítónő gyönyörű eredeti népviseletbe öltözött furulyásai az ünnepi alkalomhoz illő hangulatot teremtettek. Jókedvet sugárzott a megyei versenyen díjat nyert két kisdiák, a nyárádszeredai Török Ivett (Kátai Judit tanítványa) és a mikrofont alig felérő tehetséges seprődi pici lány, Kálmán Kinga (Tăslăvan Melinda) mesemondása, a gyulakutai Gáll Gyopárka (László Éva Melinda) szavalata, valamint a bolyais Vass Réka-Rebeka (Ferencz Edith-Mária), aki Rapsonné legendáját regélte el a közönségnek. Hegedűn két művészeti iskolás kisdiák, Gombócz Ágnes és Bartha Ákos játszott, ők a Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedő országos első helyet szerzett csapatának tagjai Makkai Mártonnal együtt, tanítónőjük Csizmadi Csilla. Hadd tegyük hozzá, hogy az országos második helyet a gyulakutai csapat, Antal Sára Panna, Császár Klára és Dósa Balázs, Varga Éva tanítványai nyerték, a Dr. Bernády György iskola csapata, Szőcs Adorjáni Mária tanítványai pedig dicséretet kaptak. 

Bár szívesen sorolnánk fel minden díjazott kisiskolás nevét, mivel 74-en voltak, ez sajnos lehetetlen, de a tanfelügyelőség honlapján megtekinthető. Így hát azokra szorítkozunk, akik a vetélkedők országos szakaszán az első három helyezett között voltak. A Brenyó Mihály-matematikaverseny országos szakaszán a bolyais Barta Zágoni Csongor (Ferencz Edith-Mária) első helyen végezett. A megyék közötti Kurutty vetélkedőt a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola csapata, László Boglárka, Török Ivett, Csipán Réka és Kátai Zsanett, Kátai Judit tanítványai nyerték. A Barangolás az EU-ban verseny országos döntőjének első díjával az Európa Általános Iskola diákjait – Sütő Kriszta Viola, Hegyi Boldizsár, Székely Izabella Orsolya –, Szilágyi Hajnal tanítványait jutalmazták.

Gratulálunk valamennyi oklevelet kapott kisdiáknak, akiket Bárdosi Ilona nyugalmazott, de örökifjú tanítónő biztatott arra, hogy szeressék és féltsék, szólítsák és őrizzék meg a még markunkban levő szót, a „láthatatlan lobogót”. Pedagógustársainak Bakos Jolán tanítónő mondott köszönetet a „kitartó, fáradságos munkáért, a sok-sok türelemért”, mellyel az első naptól irányították a „siker csúcsáig” tanítványaikat. 

Bodolai Gyöngyi
Népújság, 2016. június 10.