2015. szeptember 28., hétfő

Segély és ösztöndíj - 2015

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA RECHIZITELOR GRATUITE

1.      Cerere de mână prin care se solicită acordarea rechizitelor gratuite şi care va cuprinde şi componenţa familiei, cu precizarea copiilor beneficiari de alocaţie de stat (şi alocaţia de stat suplimentară)
2.      Copii xerox după buletinele/cărţile  de identitate ale părinţilor şi după certificatele de naştere ale copiilor din familie
3.      Adeverinţe cu salriul net (cât se ia în mână) pentru cei angajaţi, cupoane de pensii cupoane pentru şomeri sau alte ajutoare băneşti, pe luna IULIE 2015.
4.      Trebuiesc dovedite prin acte toate veniturile care intră în familie (câştiguri salariale, pensii de boală, de limită de vârstă, alocaţiii de întreţinere pentru copii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi, şomaj, ajutoare sociale, etc.)
5.      Părinţii care nu realizează niciun venit, depun delcaraţie la notar în acest sens.
6.      Declaraţie de la notarul public că părinţii nu deţin teren agricol.
7.      În cazul părinţilor divorţaţi, solicitantul va preciza în declaraţia dată în faţa notarului public, pe lângă faptul că nu deţine teren agricol şi situaţia civilă actuală (recăsătorit sau nu).
NOTĂ
     - Declaraţia pentru terenul agricol dată în faţa notarului public este obligatorie. (în aceiaşi declaraţie se pot cuprinde toate situaţiile pe care nu le puteţi dovedi cu acte)
     - De acordarea rechizitelor şcolare gratuite beneficiază elevii a căror familie nu depăşeşte venitul net/membru de familie de 525 lei.
TERMEN DEPUNERE DOSARE: 09.10.2015  


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 09.10.2015BURSE MEDICALE

Se acordă pentru următoarele boli, în baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul specialist :
-          T.B.C.
-          DIABET
-          BOLI MALIGNE
-          SINDROMURI DE MALABSORBTIE GRAVE
-          INSUFICIENTE RENALE CRONICE
-          ASTM BRONSIC
-          EPILEPSIE
-          CARDIOPATII CONGENITALE
-          HEPATITA CRONICA
-          GLAUCOM
-          MIOPIE GRAVA
-          BOLI IMUNOLOGICE
-          SIDA
-          POLIARTRITA JUVENILA
-          SPONDILITA ANCHILOZANTA ,REUMATISM ARTICULAR
-          HANDICAP LOCOMOTOR

            ACTE NECESARE PENTRU BURSA MEDICALĂ

-          cerere de mână pentru acordarea bursei medicale
-          adeverinţă medicală de la medicul de specialitate cu diagnosticul de care suferă elevul, avizată de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;
-          copii xerox după buletinele/cărţile de identitate ale părinţilor şi certificatele de naştere ale copiilor
-          adeverinţe pentru elevii din familie care sunt şcolarizaţi la alte şcoli din care să reiasă că frecventează cursurile şi dacă primesc sau nu bursă şcolară
-          adeverinţe de venituri nete pe ultimele 12 luni pentru toţi care realizează venituri în familie (pentru cei care nu realizează venituri sau nu le pot dovedi cu acte ,declară aceste situaţii pe propria răspundere în faţa notarului public)


BURSE PENTRU ORFANI

Acte necesare:
-          cerere de mână pentru acordarea bursei
-          copie xerox după certificatul de deces al părintelui
-          copie după buletinul/cartea de identitate a părintelui în viaţă
-          copii xerox după buletine/cărţi de identitate şi certificatele de naştere ale tuturor membrilor din familie
-          declaraţie dată pe proprie răspundere în faţa notarului public de către părintele în viaţă cum că acesta nu este recăsătorit
 
 
TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 09.10.2015


BURSE SOCIALE

Se acordă elevilor care îndeplinesc următoarele  condiţii: 
               -          să nu depăşească venitul net pe membru de familie de 525 lei. 
               -          Să fie promovat şi să aibă nota 10 la purtare.
Bursele pentru situaţie grea materială sunt revizuite semestrial !

Acte necesare:
- cerere de mână pentru acordarea bursei în care se precizează fiecare membru din familie şi calitatea acestuia
- copii xerox după buletine/cărţi de identitate şi certificatele de naştere ale tuturor membrilor din familie
- adeverinţe pentru copii din familie care frecventează cursurile altei şcoli cu precizarea dacă primesc sau nu bursă (în caz afirmativ şi suma pe care o primesc)
- copie după sentinţa de divorţ în cazul părinţilor divorţaţi (dacă se plăteşte pensia alimentară se depun cupoanele pe ultimele 12 luni ; dacă partea pârâtă nu-şi achită obligaţiile de plată a pensiei alimentare pentru minori, acest lucru se declară pe proprie răspundere în faţa notarului ) În aceeaşi declaraţie la notar, părinţii solicitanţi declară dacă s-au recăsătorit sau nu.
- declaraţie pe propria răspundere dată în faţa notarului public că deţineţi sau nu teren agricol cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes iar în zonele montane mai mari de 40.000 mp.
- Toate tipurile posibile de venituri ale unei familii care pot fi dovedite prin adeverinţe, cupoane, trebuie să fie pe ultimele 12 luni de zile : (venituri nete pentru cei angajaţi, cupoane de pensie de orice fel, şomaj, ajutor social, etc.) (pentru cei care nu realizează venituri sau nu le pot dovedi cu acte ,declară aceste situaţii pe propria răspundere în faţa notarului public)

NOTĂ:
Tot ceea ce nu poate fi  dovedit cu acte şi se cere la dosar, se declară pe propria răspundere în faţa notarului public în declaraţia obligatorie referitoare la deţinerea sau nu a terenului agricol.
                      Toate menţiunile se fac într-o singură declaraţie la notar !!
 
 
AJUTOARE OCAZIONALE –
SE PLĂTESC O SINGURĂ DATĂ ÎNTR-UN AN ŞCOLAR


Se acordă celor care îndeplinesc condiţia de a nu depăşi venitul net pe membru de familie de 787,5 lei.
             Au valoarea unei burse sociale, actele necesare sunt aceleaşi ca pentru bursa pentru situaţie grea materială.


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 09.10.2015BURSA DE STUDIU


Condiţii de acordare: 
-          venitul lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni să nu depăşească 1050 lei; 
-          media generală peste 7,00 şi nota la purtare 10,00 în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. 
-          pentru elevii claselor a V-a, bursa de studiu se acordă numai din semestrul II, fiind clasă începătoare în învăţământul gimnazial.


Bursele de studiu sunt revizuite semestrial!Acte necesare:

- cerere de mână pentru acordarea bursei în care se precizează fiecare membru din familie şi calitatea acestuia; 
- copii xerox după buletine/cărţi de identitate şi certificatele de naştere ale tuturor membrilor din familie 
- adeverinţe pentru copii din familie care frecventează cursurile altei şcoli cu precizarea dacă primesc sau nu bursă (în caz afirmativ şi suma pe care o primesc) 
- copie după sentinţa de divorţ în cazul părinţilor divorţaţi (dacă se plăteşte pensia alimentară se depun cupoanele pe ultimele 3 luni ; dacă partea pârâtă nu-şi achită obligaţiile de plată a pensiei alimentare pentru minori, acest lucru se declară pe proprie răspundere în faţa notarului ) În aceeaşi declaraţie la notar, părinţii solicitanţi declară dacă s-au recăsătorit sau nu. 
- Toate tipurile posibile de venituri ale unei familii care pot fi dovedite prin adeverinţe, cupoane, trebuie să fie pe ultimele 3 luni de zile : Iunie 2015, Iulie 2015, August 2015, (venituri nete pentru cei angajaţi, cupoane de pensie de orice fel, şomaj, ajutor social, etc.) (pentru cei care nu realizează venituri sau nu le pot dovedi cu acte ,declară aceste situaţii pe propria răspundere în faţa notarului public)


NOTĂ:
Tot ceea ce nu poate fi  dovedit cu acte şi se cere la dosar, se declară pe propria răspundere în faţa notarului public.