2012. szeptember 29., szombat

Pályázat osztálykirándulásra

A program célja: egynapos osztálykirándulások szervezése Háromszéken, az osztályközösségek erősítése és  a Szülőföld jobb megismerése céljából.
 • Alap (FIKA program eredményeképpen): 7.000 Ron
 • Pályázat meghirdetése: 2012. szeptember 25.
 • Célcsoport: osztályközösségek (minden oktatási szinten)
 • Támogatás mértéke: 500-1.500 Ron / pályázat
 • Pályázatok leadási határideje: 2012. október 8.
 • Eredményhirdetés: 2012. október 15.
 • Kirándulások megvalósulási periódusa: október 15 – november 19.
A támogatási feltételei:
 • Jól megtervezett program
 • Felkészült kísérő
 • Kulturális-földrajzi-történelmi látványosságok a programban
 • Legkevesebb 20 résztvevő (egy osztályközösséghez tartozók)
 • Legtöbb két osztály (két osztály is csoportosulhat egy közös kirándulásra)
 • Amennyiben két osztály vesz részt egy közös kiránduláson, elegendő egy pályázati kérelem beadása. A kérelmet az egyik osztályvezető pedagógusnak kell kezelnie.
Elszámolható költségek:
 • Útiköltség (üzemanyag, vonatjegy, buszjegy, stb.)
 • Étkezési költségek
 • Belépti díjak (múzeum, kiállítás, stb.)
A pályázati kérelmet formanyomtatvány formájában kell benyújtani a Háromszéki Közösségi Alapítvány irodájához (Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1A. szám), egy példányban, lepecsételve és aláírva a tanintézet vezetője által. A formanyomtatvány az alapítvány honlapjáról letölthető: www.hka.ro . A pályázati kérelemhez csatolni kell a szakmai vezető önéletrajzát is.

További információk igényelhetők a hka@hka.ro e-mail címen, vagy a 0267-351959-es telefonszámon. Sikeres pályázást kívánunk!

Biztonságos gyerekkor – rajzokban

A nyertesek író- és tanszercsomagokat, pólókat, puzzle-játékokat kapnak, s egy napig a rendőrök vendégei lesznek.


A Maros megyei rendőrség kedden indította be azt a megyei rajzverseny-pályázatot, amelyre I-IV. osztályos gyerekek küldhetnek be munkákat. Elsősorban arra kíváncsiak a szervezők (a megyei rendőrség bűnmegelőző és elemző osztálya), hogy miként látják a kisgyerekek a környező világot, milyen élményeik vannak a biztonságos élettel kapcsolatban. Elsősorban az általuk gyakran látogatott helyszíneken – iskolában, játszótéren, parkban, közutakon – való helyes és biztonságos viselkedési formák bemutatását várják, de a pályamunkákon szerepelhetnek olyan történések, események, amelyek a biztonság hiányát, helytelen viselkedési formákat, az ezekből adódó kellemetlen eseményeket mutatják be.

Az alkotások készülhetnek ceruzával, temperával, akvarellel, az elfogadott méret az A 3-as ívpapír (a nagyobb rajztömb lapja). Minden gyerek legtöbb két munkával pályázhat, a lapok hátoldalán pedig fel kell tüntetniük a nevet, iskola nevét, az osztályt, valamint a tanító vagy a szülő nevét, telefonszámát. A pályamunkákat a megyei rendőrséghez kell eljuttatni postai küldeményben vagy személyesen. (Cím: IPJ Târgu Mureş, Borsos Tamás utca 16. szám, a borítékon tüntessék fel, „a bűnmegelőző osztály figyelmébe” – Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii). Rajzokat, festményeket elfogadnak október 20-ig, az elbírálás október 20–25. között történik, a nyertesek díjazására október 25-én kerül sor.

A verseny nyertesei író- és tanszercsomagokat, pólókat, puzzle-játékokat kapnak, ráadásul egy napot tölthetnek a rendőrök társaságában, hogy a rendőri munkával ismerkedjenek – tájékoztatott Gabriela Stoica őrnagy, rendőr-albiztos.
Forrás: Vásárhelyi Hírlap

Újra megnyílik a gyerekek birodalma

Ma Gyerekek palotája néven ismerik a marosvásárhelyi óvodások, iskolások. Szüleik, nagyszüleik még Pionírházként, majd Tanulók Házaként emlegették azt az épületet, amelyben többek között repülőmodellezést, sportot, idegen nyelveket, különböző táncokat, valamint számítástechnikát tanítanak a gyerekeknek. Péntek délutánig várják az érdeklődőket, hétfőn pedig elkezdődnek a tanfolyamok a csaknem hatvanéves intézményben.Szombaton  (szeptember 29.) tíz órától ünnepélyes keretek között nyitja meg kapuit a Hosszú utca (1918. December 1. út) 93. szám alatt található Gyerekek palotája. A nyári szünidőt követően ismét beindul mind a 19 tanfolyam, újdonságként pedig multimédia és újságírás szak is lesz – tudtuk meg Mihai Naşcatól, a tanfolyam kezdeményezőjétől, aki az online újságírás és a multimédia sajátosságait szeretné átadni a jövő generációnak. Ide 14 éven felüliek iratkoztak, és a hosszú távú terveik között az is szerepel, hogy megszerkesszék a Gyerekek palotájának online lapját – részletezte Mihai Naşca. Ugyancsak újdonságnak számít ettől az évtől a canto kör, a német, illetve a francia nyelvoktatás.
Pénteken 16 óráig iratkozhatnak be az érdeklődők. A nyilvántartás miatt azoknak a gyerekeknek is újra be kell iratkozniuk, akik az elmúlt években már jártak valamelyik tanfolyamra. Legkevesebb tíz gyerek szükséges egy csoport elindításához, ám a létszámra sosem panaszkodtak az intézményben, hiszen tavaly is összesen háromezren iratkoztak be a különböző tanfolyamokra. Idén is legalább ennyi fiatalra számítanak – tudtuk meg a titkárságon. A legnépszerűbb az angol nyelvoktatás, a sport, a modern tánc, a modellező és a festőtanfolyam. A lányokat főleg a tánc, míg a fiúkat a küzdősport, a repülő- és hajómodellezés érdekli. A 4–18 év közötti gyerekek, fiatalok hetente két-három órát töltenek az intézményben, ahol a szórakoztató és képességfejlesztő tevékenységek keretében kis közösségek alakulnak. A tanfolyamok javarészt román nyelven zajlanak, de mivel mindig vegyes csoportok indulnak, illetve sok tanár, műhelyvezető beszél magyarul is, ezért magyar nyelvű oktatás is zajlik – mondta Mihai Naşca.
Forrás: Vásárhelyi Hírlap