2017. november 23., csütörtök

"Olvasd és játssz velünk! - olvasóverseny

Újra sikert arattak a "Bernádyákok"
Az idén is megrendezték a Nemzetközi Könyvvásár közkedvelt "Olvasd el és játssz velünk!" elnevezésű olvasóversenyét. Az első fordulóban 163 csapat indult. A második fordulóba bejútó 8 csapatból iskolánkat újra a "Bernádyákok" csapata képviselte: Kiss Tamás, Nagy Zsuzsa és Nagy Örs, a VII. C osztályból
A november 19-én lezajlott döntőben "Különdíjat" szereztek nagyszerű felkészülésükkel és olvasottságukkal. Szívből gratulálunk !

Felkészítő tanár: Ionescu Judit magyartanár 

„Gyöngyök és gyémántok a dualizmus korában” - vetélkedő

Szegeden zajlott le a napokban a„Gyöngyök és gyémántok a dualizmus korában”című vetélkedő első fordulója. Számos hetedikes és nyolcadikos csapat mérte össze tudását, közöttük a "Deákok" elnevezésű is, amely újabb dicsőséget hozott iskolánk számára. A Deák Ferenc emlékét idéző elnevezés alatt a VII.C osztály négy tanulója bizonyított Hints Orsolya, Pocsai Eszter, Hintea Ingrid, Barabás Abigél és az V. helyezéssel bejutottak a döntőbe. Most a diákok már serényen készülődnek a Szegeden megtartandó decemberi versenyre. 

Gratulálunk a tanulóknak és Hints Andrea felkészítő tanárnőnek és további sok sikert kívánunk!

2017. november 19., vasárnap

Egyháztörténeti Vetélkedő

Barabási Hanga Abigél, Nagy Zsuzsa és Simon Csenge VII. C osztályos diákok III. helyet szereztek az Egyháztörténeti Vetélkedőn, amelyet Marossárpatakon tartottak 2017. november 18-án.
A versenyen 24 csapat vett részt a megye különböző iskoláiból. A vetélkedő három részből állt: tíz különböző típusú feladat az elméleti részből, éneklés és egy reformációs logó megtervezése.

Felkészítő tanár: Simon Imola-Zsuzsánna református vallástanár

Gratulálunk az ügyes diákoknak!

2017. november 17., péntek

Önkéntesség Napja a Bernádyban

2017. november 17-én, pénteken  12-14 óra között a VI.C, VII.A, VIII.A és VIII.C osztályok önkéntes munkában vettek részt az "ÉN ALAKÍTOM A VILÁGOMAT" című projekt keretében iskolánk B épületében. A diákok lelkes munkájukkal hozzájárultak környezetük felújításához, megszépítéséhez.
Köszönjük a diákoknak és a tanároknak a részvételt!Marosvásárhelyi iskolában jártak az „Aranyos” tanárok

Marosvásárhelyi iskolában jártak az „Aranyos” tanárok

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 15 pedagógusa négy napos szakmai látogatást tett a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolában. A két tanintézmény már öt éve ápol testvérkapcsolatot, melynek keretein belül kölcsönösen látogatjuk egymást. Az ottani iskola igazgatója, Kupán Edith elmondta, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat által kiírt nyertes pályázatnak köszönhető, hogy ismét sor kerülhetett a találkozásra.

Csütörtökön este nagy szeretettel fogadtak bennünket a marosvásárhelyi kollégák a Gecse utcai Református Egyházközség vendégházában. Másnap délelőtt 9 órától 11 óráig 13 bemutatóórát láthattunk. Az alsó tagozatos osztályokban olvasás-, zene-, matematika-, testnevelés-, a felső tagozaton zene-, matematika-, testnevelés- és angolórán vehettünk részt, valamint a negyedik osztályosok néptánc bemutatóján. Délben a tapasztalatainkat beszéltük meg. Rendkívül hangulatos tanórákat láthattunk, megnyerő volt számunkra a pedagógusok és a gyermekek közötti pozitív, bizalomra épülő kapcsolat. Mindannyian azt állapítottuk meg, hogy az iskolában szakmailag jól felkészült kollégák tanítanak, és a gyermekek tudásszintje figyelemre méltó. Különösen érdekelt bennünket a matematikaoktatás - tekintettel arra, hogy a mi iskolánkban is kiemelt terület. Elmondhatjuk, hogy a gyermekek magas szinten tudják a tantárgyat, a 8. osztályosok derekasan megállnák a helyüket a középiskolában is.

Délután kölcsönösen bemutattuk iskoláinkat, valamint átadtuk az ajándékba vitt érdekes, színes fejlesztő játékokat. Kifejezetten örültek a magyar és matematika képességek fejlesztését célzó programoknak és kellékeinek, a színes rajzeszközöknek, a társasjátékoknak. Nagy örömmel fogadták a könyveket, amelyeket a Kecskeméti Tankerület támogatásával tudtunk biztosítani a könyvtáruk állományának gyarapítására. A napot a két iskola legújabb innovációs törekvéseinek bemutatásával fejeztük be.

Szombaton közös kiránduláson vettünk részt Nyárád mentén, este pedig a Bernády Napok díjkiosztó ünnepségén Ránki Dezső és családja zongorajátékában gyönyörködhettünk. Majd hajnalig tartó közös Activity játék következett a két iskola tanárainak közreműködésével. Igazán jó szórakozás volt, ezzel még közelebb kerültek egymáshoz a kollégák.

Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a két iskola több vonatkozásban is nagyon hasonlít egymáshoz: tanulói létszám, pedagóguslétszám, gondolkodásmód, hagyományok ápolása, sokoldalú tehetséggondozás, tanulmányi versenyeken való részvétel, valamint az innovációs törekvések területén. Ez még inkább megkönnyíti a testvériskolai kapcsolat fenntartását, illetve a baráti kapcsolat kialakítását.

A két iskola igazgatója, Kupán Edith és Lovrityné Bóta Klára a kollégákkal együtt arra törekszik, hogy a két iskola közötti szakmai kapcsolat hosszantartó, folyamatos legyen, és olyan versenyekre is el tudjunk egymáshoz jutni, amely a gyermekeink számára meghatározó jelentőségű. Ezáltal a tehetséggondozás területén újabb lépéseket tudnánk tenni.

Marosvásárhelyi barátainkat a következő év őszén látjuk viszont, amikor ők látogatnak hozzánk Kecskemétre. Bízunk abban, hogy legalább olyan jól érzik majd magukat nálunk, mint ahogyan mi náluk.
2017. november 14. 

    

 

2017. november 8., szerda

Szakmai napok a Bernády iskolában

A kecskeméti testvériskolát látták vendégül 
 
A többéves kapcsolat újabb láncszemeként a kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola pedagógusai október utolsó napjaiban a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolába látogattak. A vendégek október 27-én több tanórán vettek részt. Délután kölcsönösen bemutatták iskolájukat, és a kecskeméti vendégek által ajándékba hozott sok érdekes, színes fejlesztő játékot próbálták ki. Szombaton közös kirándulásra mentek, este pedig részt vettek a Bernády Napok díjkiosztó ünnepségén. 

– Régebbi kapcsolatról van szó, mindkét iskolából jártak már diákok és oktatók tapasztalatcserén Kecskeméten és Marosvásárhelyen is. Ezúttal 15 kolléga jött el hozzánk. Mivel a múlt évben elmaradt a látogatás, nagyon örültünk a polgármesteri hivatal által meghirdetett pályázatnak, amit megnyertünk, és a hivatal biztosítja a rendezvény költségeinek a 75 százalékát, a megmaradó 25 százalékot iskolánk fedezi. Úgy gondoltuk, hogy ezúttal csak oktatókat hívunk meg, akikkel szakmai napot tartunk.
Délelőtt nyílt órák voltak és azok kiértékelése, most a két iskola bemutatása következik – mondta el érdeklődésünkre Kupán Edit, a Bernády iskola igazgatónője a péntek délutáni rendezvényen. A vitadélutánra meghívtak román kollégákat, valamint az Avram Iancu Technológiai Líceum képviselőit is, hogy erősítsék a kapcsolatot, hiszen a két iskola egy konzorciumban működik – tette hozzá.

– Délelőtt 9-11 között zajlottak a bemutató órák az alsó tagozatos osztályokban (olvasás, zene, matematika, testnevelés), a felső tagozaton zene-, matematika-, testnevelés- és angolórán vettek rész, valamint a negyedik osztályosok néptáncbemutatóján. Egy román tagozatos kolléganőnk is vállalt egy interaktív tanórát, ami nagyon elnyerte a vendégek tetszését. Délben körbeültünk, és megbeszéltük a hasonlóságokat és különbségeket. Összességében az órák hangulatát, a pedagógusok és diákok közötti kapcsolatot értékelték – számolt be a délelőtti programról Ozsváth Hajnal.

– Nagy szeretettel készültünk erre a négy napra, és Kupán Edit igazgatótársammal együtt hónapok óta arra törekedtünk, hogy tartalmas szakmai foglalkozásokat, szakmai napokat tudjunk a kollégáknak nyújtani. Ma délelőtt 13 marosvásárhelyi pedagógus vállalta, hogy bemutató órát tart, amit szeretnék megköszönni. Az óraelemzéseken megbeszéltük a számunkra fontos és megkapó dolgokat. Mindannyian azt állapítottuk meg, hogy az iskolában szakmailag jól felkészült kollégák tanítanak, és a gyermekek tudásszintje figyelemre méltó. Kíváncsiak voltunk, hogy a matematikaoktatás hogyan történik, és elmondhatjuk, hogy a gyermekek olyan magas szinten tudják a tantárgyat, hogy nyugodtan felvételizhetnének a középiskolába – mondta Lovrityné Bóta Klára, a kecskeméti iskola igazgatónője.

Délután köszönetekkel kezdődött a program, amelynek során kölcsönösen megajándékozták egymást. A vendégek a kecskeméti iskola tantestületének ajándékaival lepték meg a Dr. Bernády György iskola pedagógusait és diákjait. Azzal a szándékkal, hogy az ajándékok segítségével még tartalmasabbá lehessen tenni a gyermekekkel való foglalkozást, CD-lejátszókat, a magyar és matematikaképesség fejlesztését célzó Kuvik programot és kellékeit, színes ceruzát, filctollat, a logikát és készségeket fejlesztő szép társasjátékokat, a kecskeméti tankerületi igazgató jóvoltából pedig a Novum Kiadónál megjelent sok mesekönyvet, regényeket, természettudományi könyveket hoztak ajándékba az iskola könyvtárának.

A délutáni tevékenység a két iskoláról készült bemutatóval folytatódott. Márton Imre Csaba angol szakos tanár az 1906-ban, dr. Bernády György polgármestersége idején épült volt Sándor János utcai iskola történetét mutatta be. A tanintézmény hosszas huzavona után 2013-ban vette fel az építtető polgármester nevét. Ma az alsó tagozat tíz magyar és tíz román tannyelvű osztályába 597 diák, a felső tagozat nyolc, illetve hét osztályába 378 tanuló jár, akiket 30 alsó tagozatos és 55 felső tagozatos pedagógus oktat. Kiemelte a diákok által a különböző versenyeken, vetélkedőkön elért eredményeket, és az évfordulókhoz, neves napokhoz kapcsolódó rendezvényeket.

– Nincs olyan célunk, amit összefogással, akarattal ne tudnánk megvalósítani – hangzott el Lovrity Sándorné Bóta Klára, az 1972-ben alakult kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola intézményvezetőjének bemutatójában, aki elmondta, hogy az általa vezetett három iskolából álló nyolcosztályos tanintézmény fő profilja a sokoldalú személyiségfejlesztés. A székhely Arany János iskolába közel 800 diák jár, akik közül 15 osztály az alsó és 16 a felső tagozaton működik, a pedagógusok száma 61. Az emelt szinten oktatott matematikán és idegen nyelven kívül kiemelt oktatási területük az anyanyelvi és a természettudományi nevelés. 12 interaktív tábla, internethálózat, korszerű műfüves sportpálya, ökokert szolgálja többek között az oktatás tárgyi feltételeit. Az akkreditált európai tehetségpontként számontartott intézményben rendezik meg a 25 éves Varjú Lajos Országos Tehetséggondozó Versenyt, amely a hat-hét tantárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, a technikai életvitel, informatika, természetismeret) kiváló diákok természettudományos ismereteit méri. A versenyen való részvételt az igazgatónő felajánlotta a Bernády iskolának is. A szegedi egyetem kutatóiskolájának számító tanintézményben gazdag szakköri, sport- és művelődési tevékenység folyik. Tanítványaik 92 százaléka érettségit adó középiskolában tanul tovább, mégis meg kell küzdeni a diákokért – mondta az intézményvezető, aki nagy szeretettel beszélt az általa vezetett iskoláról.

A délután munkaműhelyek keretében a két iskola pedagógusai között az újabb innovációs törekvések, módszerek bemutatására került sor.

– Kupán Edit igazgató asszonnyal az a célunk, hogy a két iskola közötti szakmai kapcsolat hosszan tartó, folyamatos legyen, és olyan versenyekre is el tudjunk egymáshoz jutni, ami a gyermekeink számára meghatározó jelentőségű, és a részvétellel a tehetséggondozás területén nagymértékben gyarapodnak – mondta a kecskeméti iskola vezetője.

Bodolai Gyöngyi

Népújság, 2017. november 5.