2015. május 12., kedd

Szól a rege ősi módra


Igazságos Mátyás király korának és a mesebeli hetes számnak a  jegyében tartották meg a hét végén a hetedik országos regemondó versenyt a harmadik osztályosok számára. Mint minden évben, ezúttal is a marosvásárhelyi Dacia általános iskola tanítói közössége vállalta a tanügyi költségvetésből mai napig sem támogatott, egyik legszebb kisiskolá-soknak szóló vetélkedőnk szervezését nagylelkű támogatók segítségével. Ők éltetik tovább Fejes Réka tanfelügyelő irányításával a regélés ünnepét. Ami az anyanyelv ünnepe is egyben, de ugyanakkor az emlékezés, az önismeret piros betűs napja. Mert „mondani kell a regét, most, amikor diétára van fogva a nyelv, s tenni kell azért, hogy szépen szóló magánhangzóink, határozott mássalhangzóink ízes szavakká formálódjanak” – mondta üdvözlő beszédében Bárdosi Ilona nyugalmazott tanítónő, aki évről évre büszkén veszi számba regemondó gyermekeit, az idén 38-at, akik Bukaresttől Szatmárig az ország minden pontjáról érkeztek. S hozták magukkal szűkebb szülőföldjük érdekes történeteit, amelyekben „a szeretet és az igazság keresése mesévé színesítette a valóságot”. „Minden  monda, rege, legenda egy-egy korty remény, mert méltányos és igazságos: felemeli a jókat és lesújt a gonoszakra. Kikalapálja a történelem csorbáit: mert nem azt meséli el hajszálpontosan, ami történt, hanem aminek történnie kellett volna. Eszményi hősöket állít mércéül a gyakorta botló, tévedő ember elé, és visszahelyezi régi rangjába az erkölcsi nagyságot, az önfeláldozást, a közösség szolgálatát” – idéztük Zsigmond Emese, a Napsugár főszerkesztőjének szavait. A mai gyermekeknek szükségük van hősökre – egészíthetjük ki Makkai Kinga zsűritag szavaival.

A Deus Providebit Tanulmányi Házban berendezett színpad Mátyás udvarát idézte, ahol a trónszékben a 38 harmadikos kisdiák osztotta az igazságot, s közben Vajda Gyöngyi tanítónő vezetésével táncot, népdalt tanultak, a művészeti iskolás nagyfiúk fúvósnégyese szórakoztatta őket. Hogy nevüket ne tudja a zsűri, a corvinák iniciáléinak egy-egy hangjával hívták a meseszékbe a versenyzőket, hogy regéik révén a hallgatóság bejárhassa egész Erdélyt s annak történelmét. Jobbára népviseletben, az izgalmakat legyőzve szőtték-fonták a szót a regemondás örömünnepén.

Az izgalommal várt délutáni eredményhirdetést megelőzően egy Mátyás-korabeli tánc teremtette meg a hangulatot, a Dacia általános iskola V. osztályos tanulóinak Hayasi Akio vezette tánccsoportja adta elő.

Büszkék vagyunk rátok, hogy itt voltatok, s kitartást, bátorságot tanultunk tőletek – köszöntötte Bárdosi Ilona tanítónő a díjkiosztásra összegyűlt regemondókat, akiket arra biztatott, hogy adják tovább tudásukat. Értékelte, hogy jobbára minden résztvevő a saját lakhelye környékéről származó regét adott elő vagy Mátyás korát idézte, s így annyira változatos volt a vetélkedő, hogy a 38-ból alig két-három monda ismétlődött. A továbbiakban a helyes hangzásra, hangképzésre, a hangok színének a szépségére, a helyes hangsúlyozás fontosságára hívta fel a figyelmet, majd beszámolt, hogy a zsűri mind az öt tagja nagyon hasonlóan értékelte a regemondó kisdiákok teljesítményét.

Végül elkövetkezetett az eredményhirdetés, Zsigmond Emese, a Napsugár főszerkesztője átadta a lap különdíjait, amelyekből a gyermekek mellett jutott Bárdosi Ilonának, Fejes Réka tanfelügyelőnek és a szervezőknek is. A marosvásárhelyi pedagógiai líceum dísztermében Bokor Renáta, a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános iskola diákja vehette át az első díjat, Berekméri Lászlóval, a Körtvélyfáji Általános Iskola tanulójával együtt. Második helyezett a nagyváradi Coroianu Dávid, a Szacsvay Imre Általános Iskola kisdiákja lett. Kozma-Kulcsár András Zsolt és Kovács Tamara került a harmadik helyre, mindketten a nagyváradi Báthory István Általános Iskola tanulói. Sokan dicséretben részesültek, a Napsugár szerkesztősége értékes különdíjakat adott, a Székely Legendárium ajándékaképpen a térkép mellett az első erdélyi rajzfilmet a Likaskő legendájáról.

A versenyzők teljesítményét a Bárdosi Ilona, Makkai Kinga, Krammer Teréz, Vízhányó Aranka és Zsigmond Emese alkotta zsűri elemezte és minősítette.

A szervezésben, a vetélkedő lebonyolításában a Kacsó Tünde, Kali Hajnal, Molnár Hajnal, Pál Annamária, Plájás Gyöngyi, Séra Tünde Csilla, Csiki Csilla, Simon Kerekes Csilla, Simonfi Anna, Szakács Judit, Szász Réka, Tordai Zsuzsánna, Vajda Gyöngyi, Zalányi Erzsébet tanítónők vettek részt, munkájukat Bálint Katalin, a szervező iskola aligazgatónője
értékelte.

Az alkalomra a szervezők egy könyvecskét adtak ki, a résztvevők képével, az elmondott regével és a regét megjelenítő rajzzal, ami kedves, hasznos olvasmány lehet kisebb és nagyobb diákok számára is.

Bodolai Gyöngyi
Népújság, 215. május 12.

                                                      Bokor Renáta, III. E osztály - I. díj
                                                 Felkészítő: Szőcs Adorjáni Mária tanítónő

Gratulálunk!

2015. május 10., vasárnap

Bibliaismereti vetélkedő 2015, kerületi szakasz

Iskolánk három diákja vett részt abban a csapatban, amely képviselte a Marosi Református Egyházmegyét a Bibliaismereti Vetélkedő kerületi szakszán. A versenyről, amely Kolozsváron volt megszerve 2015. május 9-én, mindhárom tanuló  díjjal tért haza.

László Zsuzsanna Csilla, VI.D osztály - II. hely
Felkészítő tanár: Barát Andrea történelem tanár

László Dorottya, V. D osztály - dicséret
Szabó Iringó, VI.C osztály - dicséret
Felkészítő tanár: Simon Imola-Zsuzsánna vallástanár

Gratulálunk!

Kreativitás vetélkedő - IV. C

A Bernády György Ált. Iskola lV. C osztályos tamulói  nagyon szépen szerepelt az országos Kreativitás vetélkedőn:
1)A DRAMATIZÁLÁS kategóriában:
Bernádys nebulók csapata első díjban részesült.
A csapat tagjai:
Ajtai Máytás- Zsombor
György Katalin
Kiss Tamás
Kovács Dóra
Kovács Réka
Lokodi Attila
Lukács Orsolya
Márton Bence-József
Nagy Örs
Nagy Zsuzsa
Nyárádi Albert- Tamás

Talentum különdíjak:
Nagy Zsuzsa- a legjobb Mária szerep
Márton Bence-József - a legjobb Jézus szerep

2) A RAJZ kategóriában:
Nagy Zsuzsa-
első díjban részesült
Márton Bence-József -
első díjban részesült

3) A ZENE kategóriában
Ajtai Máytás- Zsombor-első díjban részesült

Gratulálunk a kitűnő eredményekért és köszönetet mondunk minden besegítő szülőnek, tanárnak
( furulya, gitár, angol stb.)

Veres Erzsébet-Ilona
tanítónő