2017. november 8., szerda

Szakmai napok a Bernády iskolában

A kecskeméti testvériskolát látták vendégül 
 
A többéves kapcsolat újabb láncszemeként a kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola pedagógusai október utolsó napjaiban a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskolába látogattak. A vendégek október 27-én több tanórán vettek részt. Délután kölcsönösen bemutatták iskolájukat, és a kecskeméti vendégek által ajándékba hozott sok érdekes, színes fejlesztő játékot próbálták ki. Szombaton közös kirándulásra mentek, este pedig részt vettek a Bernády Napok díjkiosztó ünnepségén. 

– Régebbi kapcsolatról van szó, mindkét iskolából jártak már diákok és oktatók tapasztalatcserén Kecskeméten és Marosvásárhelyen is. Ezúttal 15 kolléga jött el hozzánk. Mivel a múlt évben elmaradt a látogatás, nagyon örültünk a polgármesteri hivatal által meghirdetett pályázatnak, amit megnyertünk, és a hivatal biztosítja a rendezvény költségeinek a 75 százalékát, a megmaradó 25 százalékot iskolánk fedezi. Úgy gondoltuk, hogy ezúttal csak oktatókat hívunk meg, akikkel szakmai napot tartunk.
Délelőtt nyílt órák voltak és azok kiértékelése, most a két iskola bemutatása következik – mondta el érdeklődésünkre Kupán Edit, a Bernády iskola igazgatónője a péntek délutáni rendezvényen. A vitadélutánra meghívtak román kollégákat, valamint az Avram Iancu Technológiai Líceum képviselőit is, hogy erősítsék a kapcsolatot, hiszen a két iskola egy konzorciumban működik – tette hozzá.

– Délelőtt 9-11 között zajlottak a bemutató órák az alsó tagozatos osztályokban (olvasás, zene, matematika, testnevelés), a felső tagozaton zene-, matematika-, testnevelés- és angolórán vettek rész, valamint a negyedik osztályosok néptáncbemutatóján. Egy román tagozatos kolléganőnk is vállalt egy interaktív tanórát, ami nagyon elnyerte a vendégek tetszését. Délben körbeültünk, és megbeszéltük a hasonlóságokat és különbségeket. Összességében az órák hangulatát, a pedagógusok és diákok közötti kapcsolatot értékelték – számolt be a délelőtti programról Ozsváth Hajnal.

– Nagy szeretettel készültünk erre a négy napra, és Kupán Edit igazgatótársammal együtt hónapok óta arra törekedtünk, hogy tartalmas szakmai foglalkozásokat, szakmai napokat tudjunk a kollégáknak nyújtani. Ma délelőtt 13 marosvásárhelyi pedagógus vállalta, hogy bemutató órát tart, amit szeretnék megköszönni. Az óraelemzéseken megbeszéltük a számunkra fontos és megkapó dolgokat. Mindannyian azt állapítottuk meg, hogy az iskolában szakmailag jól felkészült kollégák tanítanak, és a gyermekek tudásszintje figyelemre méltó. Kíváncsiak voltunk, hogy a matematikaoktatás hogyan történik, és elmondhatjuk, hogy a gyermekek olyan magas szinten tudják a tantárgyat, hogy nyugodtan felvételizhetnének a középiskolába – mondta Lovrityné Bóta Klára, a kecskeméti iskola igazgatónője.

Délután köszönetekkel kezdődött a program, amelynek során kölcsönösen megajándékozták egymást. A vendégek a kecskeméti iskola tantestületének ajándékaival lepték meg a Dr. Bernády György iskola pedagógusait és diákjait. Azzal a szándékkal, hogy az ajándékok segítségével még tartalmasabbá lehessen tenni a gyermekekkel való foglalkozást, CD-lejátszókat, a magyar és matematikaképesség fejlesztését célzó Kuvik programot és kellékeit, színes ceruzát, filctollat, a logikát és készségeket fejlesztő szép társasjátékokat, a kecskeméti tankerületi igazgató jóvoltából pedig a Novum Kiadónál megjelent sok mesekönyvet, regényeket, természettudományi könyveket hoztak ajándékba az iskola könyvtárának.

A délutáni tevékenység a két iskoláról készült bemutatóval folytatódott. Márton Imre Csaba angol szakos tanár az 1906-ban, dr. Bernády György polgármestersége idején épült volt Sándor János utcai iskola történetét mutatta be. A tanintézmény hosszas huzavona után 2013-ban vette fel az építtető polgármester nevét. Ma az alsó tagozat tíz magyar és tíz román tannyelvű osztályába 597 diák, a felső tagozat nyolc, illetve hét osztályába 378 tanuló jár, akiket 30 alsó tagozatos és 55 felső tagozatos pedagógus oktat. Kiemelte a diákok által a különböző versenyeken, vetélkedőkön elért eredményeket, és az évfordulókhoz, neves napokhoz kapcsolódó rendezvényeket.

– Nincs olyan célunk, amit összefogással, akarattal ne tudnánk megvalósítani – hangzott el Lovrity Sándorné Bóta Klára, az 1972-ben alakult kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola intézményvezetőjének bemutatójában, aki elmondta, hogy az általa vezetett három iskolából álló nyolcosztályos tanintézmény fő profilja a sokoldalú személyiségfejlesztés. A székhely Arany János iskolába közel 800 diák jár, akik közül 15 osztály az alsó és 16 a felső tagozaton működik, a pedagógusok száma 61. Az emelt szinten oktatott matematikán és idegen nyelven kívül kiemelt oktatási területük az anyanyelvi és a természettudományi nevelés. 12 interaktív tábla, internethálózat, korszerű műfüves sportpálya, ökokert szolgálja többek között az oktatás tárgyi feltételeit. Az akkreditált európai tehetségpontként számontartott intézményben rendezik meg a 25 éves Varjú Lajos Országos Tehetséggondozó Versenyt, amely a hat-hét tantárgyból (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, a technikai életvitel, informatika, természetismeret) kiváló diákok természettudományos ismereteit méri. A versenyen való részvételt az igazgatónő felajánlotta a Bernády iskolának is. A szegedi egyetem kutatóiskolájának számító tanintézményben gazdag szakköri, sport- és művelődési tevékenység folyik. Tanítványaik 92 százaléka érettségit adó középiskolában tanul tovább, mégis meg kell küzdeni a diákokért – mondta az intézményvezető, aki nagy szeretettel beszélt az általa vezetett iskoláról.

A délután munkaműhelyek keretében a két iskola pedagógusai között az újabb innovációs törekvések, módszerek bemutatására került sor.

– Kupán Edit igazgató asszonnyal az a célunk, hogy a két iskola közötti szakmai kapcsolat hosszan tartó, folyamatos legyen, és olyan versenyekre is el tudjunk egymáshoz jutni, ami a gyermekeink számára meghatározó jelentőségű, és a részvétellel a tehetséggondozás területén nagymértékben gyarapodnak – mondta a kecskeméti iskola vezetője.

Bodolai Gyöngyi

Népújság, 2017. november 5. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése